Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

800 000 pårørende trenger også god folkehelse!

Regjeringen inviterte til innspill til ny Folkehelsemelding 2023. Vi har svart på denne med våre innspill, hvor vi tar utgangspunkt i at mange pårørende får dårlig egenhelse og på sikt kan bli nye pasienter. Pårørende har svart i undersøkelser at: 63 % opplever egen helse som dårligere enn før pårørendesituasjonen oppstod , og påkjenningen øker med tiden man står i en pårørendesituasjon.

Konkrete helseutfordringer de opplever er:

  • – føler seg i konstant beredskap
  • – er ofte stresset
  • – har/får søvnproblemer
  • – blir/ er sosialt isolert
  • – føler seg er deprimert og uten håp
  • – trener mindre og har lite egentid
  • – har dårligere kosthold.

Her er det mye som kan gjøres for å forebygge og hindre sosial ulikhet!

Det hjelper ikke å si at man skal «ta vare på seg selv» og tenke på å trene, spise sunt og sove nok, når det er rammebetingelser og en rekke systemendringer som trengs, for å få bedre egenhelse i prørendesituasjonen. Dette må tilrettelegges i de ulike livsdfasene! Pårørendesituasjonen fører ofte til at man setter seg selv sist og ikke får tid eller har overskudd til å gjøre gode helsevalg for egen del. Å implementere en del av de tiltak og planer man har i Pårørendestrategien vil for mange være de beste folkehelsetiltakene! Ett av de tre hovedmålene i Regjeringens Pårørendestrategi med handlingsplan er: «God og helhetlig ivaretakelse slik at pårørende skal kunne leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid»

Vi skriver derfor i vårt innspill: «Man må i mye større grad tenke på å inkludere og ivareta pårørende fra begynnelsen i eksisterende forebyggingstiltak, slik man også tenker rundt de som er pasienter og brukere. At systemer, informasjon, løsninger, tilbud og tjenester er mest mulig tilrettelagt for et godt samarbeid i begynnelsen av en (for mange pårørende) vanskelig situasjon, er et av de beste folkehelsegrepene vi mener kan tas!»

Mange av våre medlemsorganisasjoner har også levert innspill og vi støtter disse og ber om at de får midler til å opprette og videreutvikle gode pårørendetilbud både nasjonalt og lokalt.

Du kan lese vårt høringsinnspill her: Innspill til Folkehelsemeldingen 2023 fra Pårørendealliansen og også se mange andre interessante og gode innspill. Vi ønsker Regjeringen lykke til med arbeidet!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!