Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Årsmøte Pårørendealliansen formes for videre satsning!

Den 15 november ble Pårørendealliansens første årsmøte avholdt. Delegatene var 16 utsendte som kom fra våre nå til sammen 20 medlemsorganisasjoner.

Viktige saker var

– Godkjennelse Vedtekter

– Valg av nytt styre

– Godkjennelse av Pårørendepolitiske prinsipper og Strategiplan 2019 -2021

Det ble også valgt Valgkomite og revisor.

"Fremoverlent og bredt sammensatt styre!

Etter forslag fra Valgkomite som har arbeidet i høst er nå følgende personer valgt inn i Pårørendealliansens Styre:

Styreleder: Harald Olimb Normann, Generalsekretær Pensjonistforbundet

Nestleder: Dina R. Thune, HR Direktør NorgesGruppen

Styremedlemmer

Marius Sjømæling, Generalsekretær Organisasjonen Barn av rusmisbrukere

Annika Fallsen Huhtala, Daglig leder Ung Kreft

Harald Ulrik Sverdrup, LHL

Hasle Løchen, Seniorrådgiver Akan kompetansesenter (vara)

Jette Dyrnes, Leder Helsefagarbeidere i Delta (vara)

"Med dette har vi fått et offensivt og sammensatt styre fra 4 av 5 medlemskategorier i organisasjonen.

Styret har en bred kompetanse fra helse og omsorgssiden, organisasjonsarbeid, næringsliv, arbeidsliv og politisk påvirkningsarbeid. Aldersmessig er fordelingen fra 34 til 75 år, noe som styrker Styrets erfaringer med utfordringsbildet for pårørende i ulike livsfaser.

Vi ønsker det nye Styret velkommen og ser frem til å presentere dem nærmere her etter første konstituerende styremøte!

Samtidig takker vi av det gamle styret hvorav Dina R. Thune og Marius Sjømæling fortsetter i det nye styret men Tommy Skar, Gen.sekr. LHL Hjerneslag fratrer, men fortsetter som leder av Valgkomiteen. Anne-Grethe Terjesen fortsetter som Fagsjef og Anita Vatland som Daglig leder.

Vedtekter

Vedtekter ble godkjent av Årsmøtet og ligger nå ute her på våre websider

"

Vedtekter

Pårørendepolitiske prinsipper

Hva bør være grunnleggende forutsetninger og muligheter når man havner i en aktiv pårørenderolle, som også mange familier står i?

Det har vi sammenfattet i 10 prinsipper som du kan finne her:https://parorendealliansen.no/2018/11/23/10-parorendepolitiske-prinsipper/

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!