Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Digitale løsninger må involvere pårørende fra start!

Covid-19 pandemien førte raskt til at mange tilbud ble stengt og at man måtte forsøke å nå pasienter og pårørende som trengte oppfølging via bl a økt bruk av digitale løsninger.

Vi kan si at covid-19 egentlig gav et hardt tiltrengt «spark bak» for å øke farten i bruk av video og andre digitale tjenester. Begrepet «Korona-tempo» fikk mange til raskt å snu seg om og øke innovasjonstakten. Vi har sett at man absolutt kan når man må og at det er mulig å snu seg rundt.

Men det har også medført utfordringer, fordi man trekker med seg gamle synder: Man spør ikke de det gjelder – de som skal bruke tjenestene!

Mange steder ble det iverksatt tiltak uten å konsultere pasienter eller pårørende. Det har vært mangel på reguleringer eller altfor mange reguleringer. Det har blitt benyttet verktøy som passet helsetjenesten men ikke brukerne av tjenestene og man har forutsatt at alle kunne ta det i bruk. Det vet vi er en sannhet med mange modifikasjoner. Mange har også hatt en overdreven tro på at dette fører til besparelser og at vi kan fortsette slik, når pandemien er over. Her er det behov for å tråkke på bremsen!

Det er ikke alltid at de digitale løsningene har sammenfallende mål: 1. Mål til pasient og pårørende er ikke alltid de samme som de som utvikler teknologien 2. Pasienter, pårørende og andre som påvirkes (andre avdelinger etc) bør involveres i å utvikle løsningene fra starten 3. Digitale løsninger må ta hensyn til at folk ofte har et sammensatt sykdomsbilde og ikke alltid være dimensjonert for bare en tilstand 4. Noen pasienter vil aldri kunne benytte seg av de digitale tilbudene og da må det dimensjoneres for at pårørende kan gjøre det eller hjelpe dem, om de vil eller om det er mulig.

Vi har fått bidra i et Advisory Board om dette sammen med organisasjoner og beslutningstagere fra Europa. Artikkelen kan du lese her i Journal of Digital Health in Medicine: Digital Health Tools for Managing Noncommunicable Diseases During and After the COVID-19 Pandemic: Perspectives of Patients and Caregivers

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!