Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Eldre kvinner i jobb trenger også likestilling!

Hadia Tajik tar opp likestilling i Aftenposten sin søndagskommentar https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GVOAx/Karrirekvinner-og-koneemner–Hadia-Tajik 9 juli og peker på samfunnsstrukturer. Lars Kolbjørnsvik i Civita har tilsvar 15 juli og mener at individet må ta mer ansvar. Men ingen av dem tar opp at likestilling og karriere må gjenspeiles i hele arbeidslivet! Ting tyder nemlig på at vi mister en del unge kvinner i arbeidslivet når de samme kvinnene blir eldre! Da kan det hende at de går tilbake til kjøkkenbenken – men ikke sin egen!

Likestilling må inn i et livsløpsperspektiv Kvinner i dag kan velge om og stort sett når de vil bli foreldre og har gode muligheter til å ivareta egen jobb i småbarnsperioden med egne sykedager til barn. Vi har i dag en av verdens høyeste andeler av kvinner i arbeid som et bevis på dette. Selvsagt er det smart å velge en partner som er med på å dra dette lasset og norske fedre er også høyt oppe på listen over å delta i barnepass og oppdragelse.

Men hva om det barnet du får vil trenge ekstra omsorg hele livet eller din partner blir en av dem som får demens eller skades i ung alder og du fremdeles har 12 år igjen å arbeide før pensjon? Når foreldre eller svigerforeldre blir eldre og syke og trenger hjelp?

Karriere eller familieomsorg? Norske pårørende yter omsorg til syke og eldre tilsvarende 110 00 årsverk og mange balanserer dette med jobb. Det er 50 % av all omsorg i dette landet og gjøres mest av kvinner, enten vi liker det eller ikke. Mange land i Europa har en familieomsorg på nær 80 %, fordi kvinner er hjemmeværende og tar seg av syke og eldre og velferdssystemer ikke er godt utbygd.

Vi har hatt gode omsorgs og velferdstilbud som har sikret at våre nære og kjære er ivaretatt mens vi selv er på jobb. Dette er nå i politisk villet endring. De store institusjoner bygges ned. Sykehjemsplasser står på stedet hvil. Kommunene får mer og mer ansvar for omsorg og våre hjem blir små sykehjem eller sykehus. Spesialisthelsetjenesten skal kun behandle det medisinske, resten skal skje i eller nær hjemmet. Vi mangler alleredehelseansatte. Det skrives i klartekst at pårørende og familie må stille opp mer. Lik det eller ikke – det er døtre og koner som stiller opp og tar denne omsorgen i det gapet mellom tilbud og etterspørsel av tjenester!

«Mind the gap» mellom arbeidslinjen og politiske føringer! Vi satser på hjemmebasert omsorg i stor grad i et samfunn hvor ingen er hjemme og hvor det blir mer og mer kamp om tjenester! Det er en risikosport. Pårørendeundersøkelsen 2016 med 3 127 hvorav 92 % kvinner viser at dette påvirker de som er i arbeid. Først brukes ferie, helger og avspaseringer, så egenmeldinger og sykemeldinger. Mange oppgir så overgang til deltidsstilling, langtidssykemelding, uførhet og AAP. De sier nei til forfremmelser. De er redd for å bli sagt opp eller ikke få en jobb fordi de har syke eller eldre som krever at de stiller opp. De har samme utfordring som unge kvinner til sine første stillinger!

Når vi vet at kvinner topper sykefraværsstatistikk så er dette noe vi må se nærmere på. Det er en velferdsbombe i systemet. Disse kvinnene står i den «Nye tidsklemma», i spagat mellom jobb, egen familie og omsorg for syke og eldre. Det er for mange en stor jobb å finne ut av og følge opp i «systemet» med søknader, meldinger, legetimer, rekonvalesens, medisiner og mye mye mer. Det ser vi eksempel på her i innlegget http://www.dagbladet.no/kultur/vil-dere-ikke-at-vi-skal-jobbe/68529460

På toppen av det hele viser forskning at kvinner får 25 % mindre hjelp når de søker om tjenester enn menn. Er det rart at mange da sykmeldes som utslitte av å balansere det hele?

EU på banen før Norge Dette er de likestillingssaker som vi nå må ta opp! Vi kan snakke om Glasstak, kvotering og rett valg av arbeidsgiver eller partner, men når livet skjer mens vi er i jobb, må samfunnsstrukturene og velferdsstat moderniseres og lover og regler endres for å passe til dette. EU har innsett dette og leverte 26 april en proposisjon om «WorkLife Balance for parents and carers». Dette er særlig gjort med tanke på å få kvinner inn i og til å forbli i arbeidslivet som småbarnsforeldre samt gi bedre muligheter til å jobbe mens man hjelper syke og eldre.

I Norge har vi «ordnet» småbarnstiden men har ikke gode nok løsninger for de som er syke og eldre! Hvis kvinner går ned i stilling, blir uføre eller ramler ut av arbeidslivet 10 år senere fordi deres foreldre eller syke ikke får nok hjelp så har vi tapt! Ikke alle kan ha fleksitid eller har mulighet til hjemmekontor. Da kan de ende opp med et 18 % vikariat i hjemmesykepleien rett og slett fordi det passer best i totalen. Da påvirkes også økonomien og senere pensjonen.

Omsorg er omsorg. Det er derfor på tide å ta tak i ALL omsorg og se på hvordan vi skal tilrettelegge for dette i hele arbeidslivet. Det er nødvendig for å beholde tilknytning til jobb og balansere livet som familier og pårørende til syke og eldre! Kvinner må også få lik støtte når de er døtre, mødre til varig syke barn eller partnere til noen som trenger dem. Sykehjemsplasser, avlastning og trygg omsorg for syke og eldre er like viktig som barnehageplasser for å beholde kvinner i arbeid.

Vi har derfor mye å gjøre for å sikre likestilling mellom kvinner og menn, ikke bare i begynnelsen av arbeidslivet men gjennom hele arbeidslivet!

Anita Vatland Anne-Grethe Terjesen

Leder Pårørendealliansen Nestleder Pårørendealliansen

Linker

Pårørendeundersøkelse

https://parorendealliansen.no/2017/parorendeundersokelsen-2016-resultater-raske-fakta/

Kvinner får mindre hjelp enn menn

http://forskning.no/helse-aldring/2014/11/kjonn-avgjor-omsorgstilbudet

Kvinner tar størst byrde hjemme med funksjonshemma barn:

http://www.vl.no/nyhet/mor-tek-dei-tyngste-taka-i-familiar-med-funksjonshemma-barn-1.998289?paywall=true

Den nye omsorgsarbeideren? Det er du det

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Den-nye-omsorgsarbeideren-Det-er-du-det–Anita-Vatland-612728b.htm

Om eldre foreldre kombinert med å ha jobb

http://forskning.no/2017/01/barnas-ansvar-gamle-foreldre-gar-ut-over-jobben/produsert-og-finansiert-av/nova

Bilde Hadia Tajik fra Arbeiderpartiets hjemmeside

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!