Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

EN HELHETLIG PÅRØRENDEPOLITIKK!

En ny Regjering må prioritere at pårørende trenger en helhetlig politikk!

  • Antall aktive pårørende som hjelper nærstående uansett diagnose eller tilstand eller alder , er i dag rundt 800 000 personer. Da er rundt 150 000 barn og unge ikke inkludert.
  • Pårørende yter rundt 136000 årsverk, noe som nesten er tilsvarende 50 % av omsorgen som ytes i Norge.
  • Skal vi beholde denne innsatsen, må det legges til rette for at man skal klare å kombinere dette med arbeidsliv, skole eller studier eller som pensjonist, uten å miste inntekter, pensjon eller helsa si på veien!
  • Norge trenger denne innsatsen fremover med tanke på mangel på helsefolk.

Vi har sendt følgende 5 hovedpunkter som ny Regjering må sette inn i Regjeringsplattformen for en helhetlig og moderne pårørendepolitikk! Regjeringen skal:

  1. 1. Sikre at pårørende kan klare sine omsorgsoppgaver kombinert med å stå i jobb, ved å utarbeide permisjons og kompensasjonsordninger for et moderne arbeidsliv tilpasset et moderne familieliv.
  2. 2. Sikre at pårørende får bedre grunnlag for samarbeid med helse og omsorgstjenestene i kommunene ved å innføre kontaktperson og samarbeidsavtale som regulerer viktige forhold og pårørendes mulighet til å ta vare på egne liv
  3. 3. Sikre at pårørende får lik informasjon og like muligheter for sine valg i hele landet, tilpasset sin situasjon og uavhengig av hvem de er pårørende for
  4. 4. Gjennomgå økonomiske ordninger og stønader og innføre et særfradrag som gir like muligheter for alle pårørende som får økte utgifter
  5. 5. Sørge for at Unge pårørende 15-25 år blir satt på dagsordenen med egne planer og tiltak

Dette er sendt med utfyllende dokumenter på hva som er bakgrunnen for at disse punktene må løses og hva som er underpunkter til hvert enkelt punkt. Vi ser frem til en spennnende periode med ny Regjering og nytt Storting og et godt samarbeid for en sak som angår alle uansett partipolitikk!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!