Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

En seier for alle pårørende

sitater jobb og pårørende
Sitater om pårørende og arbeidsliv

Jobber du i staten kan du få 12 dagers betalt velferdspermisjon hvis du er pårørende til noen som trenger omsorg. Er du ansatt i det private er det opp til den enkelte hvordan dette løses.

Like før jul vedtok Stortinget at regjeringen skal gjennomgå og forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet. Vedtaket kom i forbindelse med votering over «Bo trygt hjemme» reformen.

-Nye signaler fra Stortinget er en god start på det nye året for mange nåværende og fremtidige pårørende, sier leder av Pårørendealliansen.

Pårørendealliansen er svært fornøyd med vedtaket.

- Målet er å få en permisjonsordning som er tilpasset et mer moderne arbeidsliv, familieliv og ikke minst helsetilbud. Det er viktig i en tid der mer av tilbudet til pasienter og eldre må foregå i hjemmet. Det øker også ansvaret for pårørende, sier Anita Vatland.

Hun er daglig leder i Pårørendealliansen. Den har lenge etterlyst en gjennomgang av permisjonsordningen slik at tilbudet blir likt for alle.

Anita Vatland er bekymret over at det er for tilfeldig hvem som får permisjon når de er nødt til å bruke av arbeidstiden for å gjøre helt nødvendig arbeid som kreves av dem som pårørende.

Pårørendealliansen har vært en pådriver for denne saken og fikk den inn på Hurdalsplattformen. De har repetert problemstillingen ved alle sine innspill til statsbudsjettet.

-Norge er i endring med flere eldre og flere eldre arbeidstagere. Det betyr en ny form for tidsklemme. Alle politiske dokumenter de siste årene peker på økt innsats fra pårørende, men vi har sett få tiltak for å hjelpe pårørende til å klare det, sier Vatland.

Pårørendealliansen vet fra nasjonale pårørendeundersøkelser at mange har utfordringer med å balansere pårørendeomsorg og jobb. Mange må benytte sykemelding eller egenmeldinger.

-Det er til ulempe for arbeidsgiver og dem selv.

Pårørendealliansen mener det er helt vilkårlig hvordan slike permisjonsordninger praktiseres i arbeidslivet.

-Noen har muligheter i tariffavtaler, andre ikke. Dette er ikke en likeverdig behandling av arbeidstagere på situasjoner som mange uforutsett kommer opp i, når sykdom eller alderdom kommer i familien.

I dag har ansatte i stat og kommune best avtaler for sine ansatte.

-Derfor bør slike ordninger være like for alle, sier Vatland i Pårørendealliansen.

Hun forventer nå at de blir invitert til å bli med i det arbeidet som går i gang.

-Og vi takker komiteen for å ha vært fremsynt i takt med denne reformen, sier Vatland.

I forslaget som ble vedtatt i Stortinget presiseres det at pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet må være like, og at man må bedre mulighetene for å kunne kombinere arbeid og omsorg uten å pådra seg økonomiske problemer eller falle ut av arbeidslivet.

Den endelige ordlyden er:

-Stortinget ber regjeringa gjennomgå og forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre mulighetene til å kombinere arbeid og omsorg uten å pådra seg økonomiske problemer eller falle ut av arbeidslivet.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!