Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Familieomsorgens betydning

Idag er det den Internasjonale familiedagen . Vil du vite hva den betyr i FN systemet så kan du se her: https://www.fn.no/Om-FN/fn-dager/Kalender/Internasjonal-familiedag

Denne dagen går inn under FN s bærekraftsmål og har dette i fokus når familiens betydning skal omtales: Familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og skal sørge for at alle familiemedlemmene har det godt. Stater må sørge for at familier har mulighet til å fylle denne rollen gjennom å gi tilgang til utdanning og helsetjenester, og sikre en sunn balanse mellom jobb og familieliv. Da vil også familien bidra til å skape en positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av.

Vi får alltid høre at familieomsorgen er avgjørende for et lands totale helseomsorg. Den utgjør i Norge halvparten av all hjelp som syke og eldre får. Det står det mer om her https://sykepleien.no/2015/08/familien-yter-halve-omsorgen

Men får de det de trenger tilbake når vi hyller familieomsorgen eller er man da bare krevende? Uansett hvem det er som yter omsorgen i familien – den unge pårørende, den enslige forelderen, storfamilien eller han som pleier kona hjemme på 7 året?

Det er her vi opplever at motsetningene oppstår. Alle hyller og anerkjenner familieomsorgen, men der stopper det mange steder. Det merkes særlig godt nå i disse utfordrende tider når tilbud er tatt bort eller redusert.

Vi avslutter idag en Pårørendeundersøkelse på effekten av koronatiltak og ser overordnet at å bli informert og blitt kontaktet for å høre hvordan det går , er noe som etterlyses og er mangelvare. Vi ser frem til å se mer av hva de over 1000 pårørende har svart og hva vi kan lære av det.

Familieomsorgen er ofte kalt for den usynlige omsorgen og har heller ikke fått mye omtale i denne tiden, selv omd et i hele Europa er familiene som i stor grad har måttet håndtere omsorgen i hjemmene i lockdown i land etter land.

Vårt ønske og arbeid er at vi skal ta bort U i usynlig og få frem at det arbeidet som familier gjør i kristetider blir tatt med og gjort Synlig i planene for tiden etter Korona! Et av tiltakene for det er å gjøre opp o få frem et Pårørenderegnskap – hva pårørende og familer bidrar med, kontra hvos vi har kostnader, for å kunne støtte med tiltak fsom virker.

Usynlig betyr i denne sammenheng nemlig ikke å ikke bli sett – men å bli sett men ikke tatt på alvor. Det er noe annet og mer alvorlig, når man har en Verdensdag for å hylle familiens betydning!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!