Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Har dere glemt et løfte fra Hurdalsplattformen?

Vi har sendt følgende brev til Arbeids og inkluderingsdepartementet ved Arbeids og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mfl, og til alle medlemmer i Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget:

Oppfølging av Hurdalsplattformen side 60: «Forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og muligheten til å kombinere arbeid og omsorg »

Norges pårørende yter i dag minst 50 % av all hjelp til landets pasienter, brukere og eldre.

Norge har også en stor andel av borgerne i arbeid, og står overfor store demografiske endringer med en aldrende befolkning. I årene fremover må mange arbeidstagere hjelpe sine nærmeste kombinert med lønnet arbeid.

Den største gruppen som er og blir pårørende er i alderen 40 til 70 år. Opptil 70 % av disse er i lønnet arbeid, de fleste i heltid. De må klare å kunne gjøre dette, uten at de selv taper arbeidsinntekt, at de kan stå i så stor stillingsbrøk som mulig, at de klarer å stå i lønnet arbeid kombinert med pårørendeomsorg og at de klarer å ivareta eget liv, arbeid og sine pårørenderoller.

Mange vil være pårørende på avstand og trenger å planlegge for sin hjelp, også i forståelse og samarbeid med arbeidsgivere. Arbeidsgiverne må ha like muligheter til dette.

Vi viser derfor til ovennevnte punkt i Hurdalsplattformen og ønsker å følge opp om arbeidet med dette punkter er satt i gang eller om det er tenkt igangsatt i de nærmeste måneder.

Vi vet at Helse og omsorgsdepartementet er igang med arbeidet om pårørendeavtaler. Men et vel så stort og viktig løfte er ikke satt igang – og nå haster det for at alle pårørende som kan skal kunne kombinere arbeidsliv og omsorg, uten å miste dem til sykemeldinger, uførhet eller at de helt faller ut av arbeidslivet. Les hele brevet vårt til departementet her:

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!