Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Innlegg høring Arbeids og sosialkomiteen 27.oktober 2017

Vi var på høring hos Arbeids og sosialkomiteen den 28.oktober .

Her argumenterte vi for hvorfor det er nødvendig å finne bedre løsninger for å kombinere arbeid og omsorg, for å forhindre at sykemelding (for i utgangspunktet andres sykdom eller mangel på hjelp med dette) blir et valg for pårørende – som vil jobbe.Her kan du lese vårt innlegg:

Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon som stiftet for å synliggjøre pårørendes situasjon

og for å forbedre vilkår, uansett diagnose eller tilstand til den man er pårørende til.

Norge er siste land ut i Europa med å få en slik organisasjon. England har hatt dette pågående i over 50 år, Sverige i over 20 år. Vi har gjort alvor av det som stod i NOU: Innovasjon i omsorg 2011 og her er vi!

Pårørende og familieomsorg gjøres av 800 000 personer og er på rundt 110 000 årsverk, noe som tilsvarer halvparten av all omsorg som ytes.

Vi kan forsiktig estimere ytelsen tilsvarende 40 milliarder i ubetalt arbeid.

Da forstår dere at dette er et viktig område å se nærmere på.

Vi skal løfte frem saker som ikke er synliggjort og som trenger å bli det for fremtiden. Det går på viktige områder som dere via Statsbudsjettet har ansvaret for – arbeidsliv, sykefravær og likestilling i nåtidens og fremtidens arbeidsliv.

Vi har spurt over 3000 pårørende hvordan de har det når de kombinerer jobb og omsorg for syke og eldre

Her er rapporten. Fra denne undersøkelsen har vi mye å jobbe med.

Det de svarer er svært bekymringsfullt

  • De står i omsorgen i lang tid, 50 % opptil 9 år, mange opp til 15 år og mer
  • 1 av 4 jobber i 80 % stilling utover sin egen betalte jobb

Hvordan tror dere det går med 180 % stilling over tid?

  • Jo – De bruker først ferier, helger og avspasering for å hjelpe.

Men så går det ikke lenger og så brukes

  • Egenmeldinger og sykemeldinger over og under 14 dager

Arbeidsgivere og Staten ender altså opp med å betale noe av denne omsorgen i dag. Vi tror at her finnes områder i dagens sykefravær som det bør det være interessant å begynne å jobbe med!

Dette viser seg også å ha et likestillingsperspektiv

Forskning fra NOVA viser at kvinner får mindre tjenester enn menn når de søker hjelp til syke og eldre.

Vi ser at å bli sykemeldt kan bli løsning for mange når de kombinere arbeid og omsorg. Da kan kvinner få et ufortjent dårlig rykte som eldre arbeidstager fordi de tar ansvar for å hjelpe våre syke og eldre.

Så hva er det vi har da

  • En bærekraftig velferdsstat som krever begge må i jobb.
  • Samtidig sender vi våre eldre og syke hjem – men der er det ingen andre!
  • Og kvinner er kanskje på vei til kjøkkenbenken – men ikke sin egen!

Dette viser med all tydelighet at vi trenger en gjennomgang på hvor utfordringene er og hva som

må endres, må tilpasses, må utvikles og moderniseres.

Her har dere et ansvar og vi har alle et samfunnsansvar!

Med endring i demografi vil mange i den voksne befolkingen oppleve dette i sitt arbeidsliv.

Vi kan ikke ta med oss fortidens rammeverk inn i fremtidens arbeids og familieliv.

Vårt mål er at Arbeids og Sosialkomiteen stiller seg enstemmig bak at det nå iverksettes arbeid med en Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg med start i fra 2018.

Dette sa både Arbeiderpartiet og Høyre i valgkampen og som vi ser – det er nødvendig!

Vi håper på at dere er interessert i å høre mer og tar kontakt om dette.

Takk for oppmerksomheten.

Mvh

Anita Vatland Anne-Grethe Terjesen

Leder Pårørendealliansen Nestleder Pårørendealliansen

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!