Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Høringer Statsbudsjettet 2024

Collage med stortinget og bilder av ansatte i pårørendealliansen

Spesielt utfordrende å være ung pårørende

-Unge pårørende har så store omsorgsoppgaver at mange ikke kan ha ekstra- eller sommerjobb. Samtidig som mange er bekymret for økonomien.

Pårørendealliansen benytter enhver mulighet til i minne de folkevalgte om situasjonen til de pårørende. Norske politikere skal ha et åpent forhold til sine velgere. Og hvert år, etter at Statsbudsjettet er lagt fem, kan organisasjoner og foreninger søke om å få møte Stortingspolitikere som sitter i de ulike komiteene.

Denne uken har Pårørendealliansen møtt politikere som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget På tre minutter har Anita Vatland trukket frem de viktigste innspillene på vegne av pårørende. På høring med Helse og omsorgskomiteen la hun vekt på:

 1. Et ansvar for pårørende må plasseres i HFene, i kommunene og i helsefelleskapene!
 2. Pårørendeavtale kommer – men hvem skal holde i denne?
 3. Økt fart nødvendig i kommunenes pårørendearbeid
 4. Pårørendemedvirkning må styrkes og følges opp gjennom etablerte tilskuddordninger

Da hun dagen før møtte gjengen fra Arbeidskomiteen var det særlig unge pårørende hun var opptatt av. -De må få en egen pott av midlene som er satt av i ungdomsgarantien, sa Vatland.

De andre punktene hun minnet Arbeids og sosialkomiteen om var:

 1. Ufør eller på AAP? Hvis du blir ufør er dette en fattigdomsfelle for pårørende
 2. Vi må se på løsninger for dem som er yrkesaktive og pårørende. Forventningene til de pårørende øker stadig. Regjeringen må følge opp sitt løfte i Hurdalsplattformen om å gjennomgå persmisjonsordninger

Pårørendealliansen møter også opp i 2 andre komiteer i år med disse punktene:

Familie og likestillingskomiteen

 • Unge pårørende – trenger å følge opp med spørsmål i Ungdata, med tilskuddsmidler til denne gruppen og med tydelig satsning i Digi-ung prosjektet for denne gruppen
 • Likestilling – i 2024 kommer Strategi for likestilling mellom menn og kvinner. Pårørendealliansen minner om at denne må inneholde tiltak for å likestille at kvinner og menn har samme mulighet til pårørendeomsorg i arbeidslivet. Vi minner igjen om løftet om å gjennomgå permisjonsordninger i arbeidslivet

Kommunal og forvaltningskomiteen

 • Ansvar for pårørende må plasseres i kommunens ledelse
 • Økt bruk av og støtte til frivilligheten lokalt for å lage tiltak som støtter pårørende
 • Informasjon må ut og frem! Nå må alle som er eller blir pårørende finne de tilbud, rettigheter og muligheter kommunene har på deres nettsider og andre informasjonspunkter. Dette er viktig og kritisk for å sikre likt utgangspunkt for alle og at man kan planlegge sitt liv i forhold til den hjelpen man yter som pårørende

Du finner alle våre høringsinnspill på Stortingets hjemmesider!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!