Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Kommunene har ansvaret for forsvarlig helsehjelp!

Idag slår Helsedirektoratet fast i den nyopprettede Veileder – koronavirus – Lov og forskrift https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus hvor det nå et eget avsnitt kapittel 2 Kapasitet i helsetjenesten som heter: Kommunen må ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester og tilbud som følge av covid-19 epidemien

» Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at det tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, og § 4-1 sier at helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlige. »

Det er begrunnelsen for en rekke punkter som nå fremkommer etter påtrykk fra oss og vi nå er glade for er tydeliggjort i en koronakrisetid:

  1. 1. Kommunen må ha oversikt over hjemmeboende, sårbare tjenestemottakere og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester og tilbud
  2. 2. Kommunen skal sikre forsvarlig helsehjelp og planlegge for nødvendig hjelp ved sykdom hos pårørende
  3. 3. Kommunen bør følge med på konsekvenser av begrenset oppfølging

Videre så skrives beskrives de punkter vi har fremhevet i denne tiden :

» Pårørendes rolle kan bli ekstra krevende i denne situasjonen. Pårørende kan få flere oppgaver, men mindre støtte og mulighet for avlastning. Smittevernrådene om å holde seg hjemme og ha kontakt med færrest mulig mennesker kan forsterke problemer med isolasjon, ensomhet, stress, slitasje, osv hos pårørende. »

Du finner lenken til hele dette avsnittet her https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten?malgruppe=undefined#kommunen-ma-ivareta-hjemmeboende-personer-og-deres-parorende-som-rammes-av-reduserte-tjenester-og-tilbud-under-korona-epidemien

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!