Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Kommunenes ansvar overfor pårørende

Faksimile fra avisen. Tittelen er pårørendeopprøret har flere adressater.

Innlegg i Dagens Medisin 26. april:

«DET ER STØY i pårørendefeltet. Statsbudsjettet 2023 endret i tilskuddsordninger og tok bort øremerkede tilskudd for en rekke organisasjoner, stiftelser og foreningers pårørendearbeid. Det blir det bråk om – og av. For mange var det å søke tilskudd, noe de var vant med. Andre måtte finne hvilke ordninger de passet inn i – og nye søknadsprosesser. Det ble mange flere søkere til tilskuddsordningene. Noen har fått det de har søkt om, mange har fått mindre, og veldig mange fikk ingenting. Det er særlig hjelpetelefontjenester, rådgivningstjenester og likepersonstiltak som har merket konsekvensene.

KOMMUNENES ANSVAR. Kommunene roper på staten når frivillige får kutt, men hva med deres ansvar? Mange kommunepolitikere har de siste dagene ytret sin støtte til en rekke av dem som har fått kutt i tilskuddene. Til det må vi si: De bør også snu speilet mot seg selv!

Kommunene vinner på at pårørende gjør en innsats som er like stor som de kommunalt ansatte utfører. Men hvordan står det til med pårørendestøtten i kommunen? Mange kommuner har ennå ikke nettsider som gjør at pårørende finner den informasjonen de trenger. Altfor mange pårørende står uten avlastningstiltak. Gjennomføring av pårørendeundersøkelser iverksettes kun av en sjettedel. Kommunene får milliarder i tilskudd til mange hundre tiltak, men kun 19 millioner til pårørendetiltak er søkbart for 2023. Etter vår erfaring lever ofte ikke pårørendetiltakene videre, når tilskuddene er borte.»

Les resten av vårt innlegg om endringer i tilskuddsordninger at kommunene også har ansvar i Dagens Medisin her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!