Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Lovendring uten endring?

Stortinget. Foto.

Stortinget innførte fra 1.10 2017 Lovendring om styrket pårørendestøtte som skulle gi pårørende en ny og forbedret rettsstilling. Pårørendestøtten ble styrket. Kommunenes ansvar overfor pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid samles i en bestemmelse. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 skulle sikre at kommunene fikk et særskilt ansvar for å bistå pårørende med store omsorgsoppgaver. Kommunene skal gi dem

1.opplæring og veiledning

2.avlastningstiltak

3.Omsorgsstønad

Formålet er å tydeliggjøre kommunens ansvar overfor pårørende. Kommunen får en tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov.

Har dette hatt noen reell påvirkning på kommunenes arbeid for å innarbeide dette i egne systemer? Pårørendealliansen ønsker å følge opp om denne Lovendringen har hatt tilsiktet virkning og faktisk bidratt til styrket pårørendestøtte ute i kommunene, og på hvilke måter og områder det kan måles. Det er viktig på flere områder. Kommunene må få tid på seg men nå er det over 5 år siden endringene ble innført! Vår undersøkelse om kommunenes tilrettelegging fra 2022 gir grunn til skepsis.

Vi har stilt en rekke spørsmål til Helse og omsorgsdepartementet . Vi spør blant annet om hvordan det måles og rapporteres på kommunenes plikt til opplæring og veiledning og om samarbeid med frivilligheten inngår i dette? Vi ønsker tall på hvordan avlastningstiltak følges opp og om frivillighetens tilbud er med i det grunnlaget ? Vi ser ingen økning i bruken av omsorgsstønad og lurer på om det var satt noen måltall for dette?

Du kan lese vårt brev til Helse og omsorgsdepartementet her.

Brevet har også blitt sendt til alle medlemmene i dagens Helse og omsorgskomitê på Stortinget

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!