Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Mange små pakker eller 1 stor – hva er best?

Det er valgkamp 2017 og Høyre legger frem 10 helseløfter de vil innfri om de fortsetter med regjeringsmakten videre.

De er som følger :

  1. Ventetiden skal ned til under 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner innen utgangen av 2021.

2. Flere nye pakkeforløp til behandling etter modell av pakkeforløpene for kreftpasienter. Åtte nye for psykisk helse og rus i 2018 og seks nye i 2019.

3. Et pakkeløp for hjem som innebærer at det etableres pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold.

4. Gi flere med kreft eller annen alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling.

5. Gjennomføre opptrappingsplanen for rusfeltet og legge frem en ny opptrappingsplan for barn- og unges psykiske helse fra 2018.

6. Utvide fritt behandlingsvalg.

7. Styrke pasient-, bruker- og pårøredeorganisasjonene økonomisk.

8. Innføre «Én innbygger, én journal» og få på plass moderne IKT-løsninger, samt legge frem et program for «Pasientens digitale helsetjeneste».

9. Innføre en ordning hvor sykehusene ikke får fullfinansiert behandlingen med mindre de rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre.

10. Etablere en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten.

Vi har følgende kommentarer til noen av disse punktene som vi mener angår pårørende mest:

  1. Pkt 1 Kortere ventetid – Bra for de det gjelder og for alle de rundt som venter med dem på behandlingen
  1. Pkt 2 pakkeforløp for bl a ME pasienter og andre – viktig for stor gruppe pasienter og pårørende også som ikke har hatt det lett. Gratulerer!
  1. Pkt 3 – pakkeforløp hjem – når vi vet at 6 av 10 pårørende bor sammen med en de er pårørende til, så er det klart at god oppfølging her betyr mye for de som er rundt pasienten
  1. Pkt 7 Styrking av pasient, pårørende og bruker organisasjoner for å kunne få flere erfaringskonsulenter, bruker og pårørendestemmer med. Viktig og gledelig
  1. Pkt 8 – kan dere kjøpe inn en hard pakke her fra andre til program for Pas. digitale helsetjeneste? Vi er nemlig skeptiske til all egenutvikling som har gått skeis noen ganger…

Det andre oppfatter vi at er arbeid som er igang og ideer som har blitt framført før.

Vår spenning til pakkene og løftene er:

  • det er kommunene som er leverandører – når vi vet de store forskjellene som er der ute i kvalitet , hvordan sikrer vi pakkeforløp hjem?
  • hvordan følger man opp kommuner som ikke leverer på «pakke hjem»?
  • vil pasient, bruker og pårørendeorganisasjoner sikres gode økonomiske rammevilkår for likemannsarbeid i alle årene , slik at de kan flytte fokus noe bort fra å jage etter prosjektmidler til å utvikle bedre tjenester?
  • vil også pårørendesentere og andre uavhengige tilbud styrkes for pårørende?

For en ting er sikkert – med pasientene følger pårørende og familier som også forsøker å få til et liv opp i det hele.

Å være pårørende blir ikke borte – det er grunn til å anta at det vil angå flere av oss flere hganger i livet – eller vi vil trenge pårørende som følger opp oss selv når vi trenger hjelp. Så vi etterlyser fortsatt den største pakken av alle: Nasjonal strategi for pårørende og familieomsorg!

Den tar for seg alt som er likt for alle og gjennomgår og modernisere systemer og velferdsordninger i takt med alle andre pakker som deles ut.

Vi kan ikke utvikle god pasientbehandling om vi henger etter i pårørendepolitikk – da blir det tomme pakker til alle!

Link til VG sak: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/aapner-valgkampen-hoeyre-lover-pakkeforloep-for-me-pasienter/a/24112554/

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!