Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Møte med vår nye Helseminister!

27 januar var det vår tur til å møte Helseminister Ingvil Kjerkol og politisk ledelse i Helse og Omsorgsdepartementet! Det var et godt møte hvor vi fikk gå gjennom følgende:

  • Hva har skjedde siden NOU 2011 og frem til nå? Hurdalsplattformen – om hvorfor det bør settes ned et utvalg for å se på permisjonsordninger , for å fremme likestilling og forhindre deltidsarbeid. Hvorfor det trengs like vilkår for omsorgsdager for personer over 18 år, så vi forhindrer uthuling av sykelønnsordningen og at man risikerer egne rettigheter som faller bort. Om hvorfor det bør innføres Samarbeidsavtale med helsetjenesten, som gir pårørende en kontaktperson, avklarer Hvem gjør hva, får avtalt avlastning , forutsigbarhet og jevnlig oppfølging.

Videre overleverte vi rapporter som vi har fått utført på oppdrag:

1. Rapport om konsekvenser av sykemeldte pårørende . Samlet kan dette dreie seg om nær 1 milliard i Sykemelding , hvor årsaken er mer sammensatt enn egen sykdom

2. Rapport om produksjonstapet når pårørende går i deltid eller faller ut av arbeidslivet. Det er snakk om nær 18000 årsverk som blir borte, opptil 13,2 milliarder kroner!

3. En juridisk betenkning om Omsorgsstønaden, som viser Lovendring om økt pårørendestøtte fra 1.10. 2017 IKKE har ført til mer bruk av denne, snarere tvert om. Endringen fra Omsorgslønn til Omsorgsstønad har også gitt et svært utklart landskap, hvor pårørende ikke har god rettsikkerhet, kan være erstatningsansvarlige, ikke er verken oppdragstaker eller arbeidstaker og hvor skjønn fra den enkelte kommune fører til store forskjeller. Dette var ikke i tråd med intensjonen i endringen.

Mange og viktige saker for å bedre situasjonen for Norges pårørende! Vi takker for et godt møte med en svært lydhør Helsemininister og ser frem til videre samarbeid! PS – ser du at vi er 3 personer her? Vi hadde med oss vår nyansatte Kim Elphinstone, som også skal ha særlig ansvar for Unge pårørende . Mer info kommer D.S

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!