Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Nordiske pårørendeorganisasjoner etablerer Nordic Carers Forum!

Sammen med våre søsterorganisasjoner Pårørende i Danmark, Anhørigas Riksforbund og Carers Finland har vi besluttet å danne Nordic Carers Forum. Pårørendealliansen tar første tørn med lederttrøyen og koordinering av arbeidet!

De nordiske organisasjonene møttes 17 mars til en rundebordskonferanse. Hvert land presenterte sine utfordringer, sett opp mot de helse og velferdssystemer vi har idag. Den nordiske modellen er anerkjent i Europa og gjennom vårt felles engasjement i Eurocarers . Vi har mange like utfordringer som nå treffer oss, så her har vi alt å vinne på å jobbe sammen.

I alle de nordiske landene bidrar pårørende med minst 50 % av all hjelp og omsorg til eldre, syke, pasienter og brukere. Pårørendes utfordringer er aktuelle for helse og sosialområdet, men også i arbeidslivet og skole. I de nordiske landene er andelen kvinner i lønnet arbeid høyest i Europa. Klarer vi å opprettholde dette fremover, når demografien slår inn og det blir færre yrkesaktive per pensjonist? Hvilke tiltak trengs for å klare å balansere jobb og omsorg? Hvordan har unge pårørende det i Norden? Med økende andel arbeidsinnvandrer, flyktninger og migranter i befolkningen – hvilke utfordringer har pårørendegruppene her og hvordan kan vi møte disse?

Vi fikk hyggelig besøk av Tone Wilhelmsen Trøen og Tobias Drevland Lund fra Stortinget som begge sitter i velferdsutvalget i Nordisk råd . De var svært lydhøre for felles utfordringer og vil følge opp dette videre . Det er klart at vi her har mye felles og alt å vinne på et godt samarbeid fremover!

Du finner en felles pressemelding for stiftelsen av Nordic Carers Forum her:

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!