Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

NOU Kvinnehelse 2023: 5 -Pårørendeomsorg med eget kapittel og 7 egne tiltak!

«En seier for kvinners omsorgsinnsats som pårørende! Endelig anerkjennes dette som et område hvor utvalget erkjenner et behov for endringer og løsninger, noe som vil være bra for begge kjønn! Jeg er stolt av å ha fått dette inn som et eget kapittel !» – Anita Vatland, daglig leder Pårørendealliansen

Allerede i 2020 var vi ute med å si at pårørendeinnsatsen var en sak for kvinners helse, i og med at den største gruppen som utøver pårørendeomsorg er kvinner. https://parorendealliansen.no/2020/09/01/kvinne-hel-se-er-kvinnehelse/

Dette har blitt bekreftet bl a i Pårørendestrategien 2020 og i Nasjonal Pårørendeundersøkelse. Kvinner gjør mer enn menn og en del andre oppgaver enn menn som pårørende. Det påvirker dem mer på fysisk og psykisk helse, i løpet av deres arbeidsliv, som eldre kvinner og pensjonister. Da utvalget for en ny NOU om Kvinnehelse ble opprettet den 8 mars 2021, ble vi oppnevnt som en del av utvalget og pårørendeomsorg som en del av mandatet. https://parorendealliansen.no/2021/03/08/parorendeomsorg-med-i-ny-nou-om-kvinnehelse/

Bakteppet for at pårørendeomsorgen påvirker kvinner og må tas tak i kommer stadig sterkere frem. Vi har bygget tilbud for småbarns-omsorgen utenfor hjemmene så kvinner kan arbeide, men tatt eldreomsorgen «hjem» og bygget ned sykehjemsplasser. Det påvirker mange kvinners sitt arbeidsliv og helse, da de ofte får det tredje skiftet. Demografisk selges det snart like mye inkontinensprodukter til voksne som bleier til småbarn. Vi trenger alle mann i arbeid for å beholde skatteinntekter og vi ser at det blir tøffere prioriteringer i helsetjenestene! Noe må gjøres for at dette skal gå ihop! https://parorendealliansen.no/2023/01/09/ma-kvinnene-ta-regningen/

Etter 2 års arbeid kunne Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 den 2 mars 2023 overrekkes til Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol! Det var Solbergregjeringen som satte ned Kvinnehelseutvalget i 2021. Pårørende er nå tydelig plassert i denne NOU-en tematisk og mye kunnskap vi har bidratt med:

  • Hva er pårørende og pårørendeomsorg
  • Pårørendeomsorg i et livsløp
  • Demografisk utvikling og behov for pårørendeinnsats
  • Kjønnsforskjeller i pårørendeomsorg
  • Mangfold i pårørendeomsorgen
  • Påvirkning på arbeidslivet – lønn, deltidsarbeid, økonomi, sykefravær og sykemeldinger
  • Påvirkning på egen helse
  • Kjønns betydning for møte med helsetjenestene
  • Utvalgets vurderinger og anbefalinger

Dette munner ut i 7 tiltak (av totalt 75) som utvalget foreslå for å sette pårørendeomsorgen på dagsordenen og få bedre løsninger for kvinner – som også blir bra for menn!

Utvalget foreslår følgende tiltak for å bidra til at pårørende, uansett kjønn, både kan yte omsorg, og samtidig ivareta egen helse og livsutfoldelse:

Tiltak 69: Styrke kunnskapsgrunnlaget om pårørende og utarbeide ny pårørendestrategi og handlingsplan 2025–2030

Tiltak 70: Utrede behov for endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene for pårørende

Tiltak 71: Øke kompetanse om pårørendesamarbeid blant helsepersonell

Tiltak 72: Prioritere arbeidet med å implementere pårørendeavtaler i helse- og omsorgstjenesten

Tiltak 73: Styrke tilskuddsordningen om helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Tiltak 74: Styrke og videreutvikle informasjon til pårørende på helsenorge.no

Tiltak 75: Styrke frivillighetens rolle i pårørendearbeid

Vi anbefaler å lese hele NOUen her og særlig kapittel 14. Det blir høringsrunde fra 8 mars og alle har anledning til å komme med innspill!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!