Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Oppdatert: Veileder for pårørende i helse og omsorgstjenestene!

helsearbeider møte ung kvinne
Hvordan skal helsetjenestene møte og samarbeide med pårørende?

Pårørendemedvirkning på individnivå

Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon og dialog med pårørende! (Dette gjelder enten pårørende har rollen som informasjonskilde, representant for pasienten/brukeren, omsorgsgiver eller støtte for pasienten/brukeren. Pårørende kan også ha behov for støtte og hjelp for egen del.

Rammer for dialog med pårørende er ledelsens ansvar og må kommuniseres til pasienter, brukere og pårørende.

Oppdatert: Pårørendeveileder

Denne veilederen er en av Helsedirektoratets mest brukte! Men i en undersøkelse gjennomført av Oslo Economics i 2022, så var det likevel forbedringspunkter:

  • pårørendeveilederen virker å være kjent blant aktører i målgruppene
  • den blir ansett som et godt og nyttig verktøy i pårørendearbeidet.
  • mange opplever at de mangler tid og ressurser
  • det mangler prioritering og forankring på ledelsesnivå, for å kunne implementere pårørendeveilederen mer systematisk i tjenestene.

Nå har flere faglige forbedringer blitt oppdatert i veilederen:

  • Veilederen er oppdatert med enkelte justeringer og presiseringer, og en faglig oppdatering om barnekoordinator i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
  • Vi har hatt en gjennomgang og en kunnskapsinnhenting fra familiemodulen, og presiseringer etter kunnskapsgrunnlag og anbefalinger om barneansvarlig personell for spesialisthelsetjenesten. Vi har tydeliggjort og presisert tekst i enkelte kapitler.
  • Enkelte lovendringer er oppdatert i veilederen.
  • Det er foretatt navneendringer for sentrale virksomheter som omtales i Pårørendeveilederen, og utdaterte lenker er oppdatert.
  • VI har tydeliggjort og presisert tekst i kapittel om retten til å klage, og teksten om tvunget psykisk helsevern.
  • Arbeidsgruppen har gått systematisk gjennom hele veilederen og foretatt justeringer og tilpasninger av tekst, for å sørge for at veilederen fremstår som oppdatert og fungerer etter hensikten. Kapittel om at kommunen skal tilby barnekoordinator er hentet fra veilederen "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier."

Pårørendealliansen har vært med i arbeidsgruppen.

Den oppdaterte Pårørendeveilederen finner du hos Helsedirektoratet her!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!