Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Oppnevnelse til utvalg om Særreaksjoner - forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg

Hvordan ivaretar man de som begår kriminelle handlinger og som dømmes til fengsel om de er tilregnelige eller tvunget psykisk helsevern om de er utilregnelig på gjerningstidspunktet? Gruppen det er snakk om er personer med alvorlig psykiske lidelser, personer med utviklingshemming eller barn og unge som straffes og som må sone under tvungen omsorg.

Det er mange rapporter som peker på at dette er grupper med mange og sammensatte utfordringer. Det er snakk om soningsvilkår, menneskerettigheter, helsehjelp, involvering av pårørende og familien, kontakt med omverdenen og eventuell tilbakeføring til samfunnet. Både Sivilombudsmannen, Likestillingsombudet, Barne og familieombudet, U-kom og Norsk senter for menneskerettigheter har kommet med rapporter som viser alvorlige brudd på mange ulike forhold.

Utvalget skal særlig se på hvordan kvinner, barn og unge ivaretas.

Sammen med daglig leder i foreningen For Fangers pårørende er daglig leder i Pårørendealliansen oppnevnt til å ivareta pårørendes utfordringer. Vi vil jobbe for at dette perspektivet blir hørt og ivaretatt i rapporten fra utvalget. Som vi kjenner fra Samtykkeutvalgets rapport og kapittel 10 om Pårørendeinvolvering, er det et godt stykke arbeid å gjøre når det gjelder involvering av pårørende.

Lenke til utvalgets mandat og sammensetning finner du her

En tankevekkende artikkel fra Harald Stanghelle om innsatte med psykiske lidelser finner du her: Aftenposten: Advarsel: dette er dyster sommerlesing

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!