Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Pårørende og selvmordsforebygging

Både gjennom Handlingsplanen for forebygging av selvmord og Pårørendestrategien, «Vi – de Pårørende» har man pekt på at pårørende i alt for liten grad er ivaretatt med å få god informasjon, støtte, veiledning, samt bli involvert når deres kjære har selvmordstanker, har prøvd å gjennomføre selvmord og eller er i risikogruppen.

Pårørendealliansen har fått støtte fra Helsedirektoratet for blant annet å utarbeide informasjons-materiell og faglige råd som kan benyttes i forbedring av tjenesten og pasientforløp til å involvere pårørende som er i samsvar med pårørendeveilederen og pasientforløp (pakkeforløpene).

9. og 10. mai ble den 12. Nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging avholdt.

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/

10. mai holdt fagsjef Anne-Grethe Terjesen foredrag om Hvorfor det er viktig å involvere pårørende i behandling & Pårørendes erfaringer og behov i et systemperspektiv.

Her er noen viktige punkter som ble fremhevet under foredragene:

Plasser det faglige ansvaret for pårørendearbeid

*Når ingen har ansvar for et fagfelt, blir det tilfeldig hvordan man møter pårørende og deres familie

Sørg for å involver pårørende i behandlingen

*Pårørende har viktig informasjon og er oftest i frontlinjen for omsorgen og kjenner pasienten godt

Systematisk pårørendearbeid

*Grunnleggende familiesamarbeid er mangelfullt innenfor psykisk helse, dette til tross for at studier viser at involvering av pårørende har en positiv effekt på behandlingen.

*Pårørende føler seg lite involvert og opplever at helsetjenesten bruker taushetsplikten som begrunnelse for manglende involvering

Ivareta pårørende og møt deres behov i krise

*Pårørende er ofte slitne og redde med belastende ansvar, i tillegg føler de ofte skyld over at de ikke klarer å hjelpe. Her trenger familien støtte av kompetente og trygge helsepersonell med psykososial støtte og informasjon.

Ta i bruk pårørendeveileder, faglitteratur og samhandlingsverktøy

https://www.reacttoolkit.no/

Pårørendealliansen takker for invitasjonen og en fin dag. Vi ser frem til å samarbeide videre med NSSF.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!