Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet med felles krav til gjennomgang av velferds og permisjonsordninger for pårørende

Pårørendealliansen, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet med felles krav til regjeringen

De tre organisasjonene sendte 14 juni et felles brev til Arbeids og inkluderingsminister Tonje Brenna, med kopi til Helse og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Bakgrunnen for brevet er å følge opp anmodningsvedtaket av 12.12.23 fra Stortinget til Arbeids og inkluderingsdepartementet i forbindelse med "Bo trygt hjemme "-reformen:
-Stortinget ber regjeringa gjennomgå og forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre mulighetene til å kombinere arbeid og omsorg uten å pådra seg økonomiske problemer eller falle ut av arbeidslivet.

Tid for handling

Pårørendealliansen hadde møte med statssekretær Ellen Bakken i mars . Det ble da opplyst at det var en arbeidsgruppe i gang med å følge opp dette anmodningsvedtaket.

For å tydeliggjøre hva organisasjonene mener må gjennomgås har de samlet sine innspill i et felles brev.

I brevet understrekes viktige ordninger som må tas tak i :

  • AML § 12-10 10 Omsorgsdager for voksne uten rett til lønn, må bli lik for alle og ikke som idag, hvor bare staten og tariffavtaler sikrer dette for noen. Dette må likebehandles som sykt-barn dager som alle arbeidstagere har uansett hvor de jobber
  • Pleiepengeordning Livets sluttfase er idag 60 dager. Det bør vurderes om denne lengden er tilstrekkelig i forhold til økende medisinske fremskritt som stadig skjer, da tilbakemeldinger tyder på at det kan bli for kort
  • Det må utarbeides en Pleiepengeordning for hjemmesykehus for voksne så ikke pårørende må ta ulønnet fri for å stille opp på noe samfunnet sparer millioner på
  • Arbeidsgivere må lage arenaer for å ta opp utfordringer når de kommer og i større grad legge til rette for mulighet tl å kombinere arbeid og pårørendeomsorg ved å bruke fleksibilitet eller tilpasning med endret turnus osv når det kreves

På overtid for å lage tiltak

Daglig leder Anita Vatland uttaler følgende i forbindelse med brevet:

- Daglig hører vi at sykefraværet går opp. Vi får ny forskning som viser at pårørende må benytte sykemeldinger for å hjelpe nærstående. Dette er noe vi har påpekt over år,- et symptom på at dagens velferds og permisjonsordninger ikke er i takt med demografien vi nå går inn i . Her er en lavthengende frukt å ta tak i som er inne som en del av sykefraværsproblemetikken

"-Vi går nå mot et samfunn hvor det selges flere inkontinensprodukter til voksne enn barnebleier. Det sier noe om et endret omsorgsbehov og behov for å beholde hjelp fra pårørende. Samtidig vet vi at det satses stort på hjemmesykehus og hjemmebehandling. hvor også pårørende må stille opp. Hvis regjeringen faktisk mener at pårørende er en ressurs så er det nå på tide med konkrete tiltak.

-Vi forventer også at Pårørendealliansen involveres i denne gjennomgangen, i tillegg til arbeidslivets parter. Dette har vært en kjernesak for oss over år og vi har fått frem mye kunnskap for å påvise utfordringene med rapporter om pårørende med sykefravær og deltidsproblematikk

-Vi har kunnskapen men også innspill til gode løsninger. Det har alltid vært viktig for oss - å peke på utfordringer men samtidig foreslå løsninger " sier Vatland

Her kan du finne kunnskap og rapporter

Her kan du finne nyheter og artikler om dette temaet:

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!