Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Pårørendedagen 2024 - en hel uke til ende!

Pårørendeuka 2024 - uke 38
Kalender - uke 38 er Pårørendeuka 2024

Tema på «Debatten» med selveste Fredrik Solvang eller festival med egne telt?

På medlemsmøte i vår kom det inn flere forslag til hvordan man kan fylle en hel uke med program - eller bare lage en enkelt aktivitet. Her er det plass til både noe hver dag for de som har kapasitet til det, eller bare en markering for de som ønsker det.

Formålet med en hel pårørendeuke er tredelt:

  • Først og fremst ønsker Pårørendealliansen å vise alle pårørende der ute at det finnes mange ulike tilbud til dem.
  • Dernest vil alle medlemsorganisasjonene få anledninger til å vise frem hva de gjør for «sine» pårørende
  • Øke bevisstheten i tjenestene om støtte til pårørende og hva man gjør for å sikre dette

Årets tema er #vistøtterpårørende og #pårørendestøtte

-Vi vet at det er mange pårørende som er uvurderlige for sine nærstående og for samfunnet. Vi trenger en hel uke for å få blest rundt denne store gruppen og hva som finnes der ute , sier fagsjef i Pårørendealliansen, Anne-Grethe Terjesen.

Hun presiserer at mange pårørende ikke vet hva slags hjelp og støtte de har rett på, og hvilke muligheter som finnes.

Pårørendedager er 22. september, men faller i 2024 på en søndag. Derfor griper Pårørendealliansen muligheten til å markere en hel uke.

Det er uke 38 som er fra 16 til 22 september!

Flere av medlemsorganisasjonene deltok nylig på et møte i PAL. De ble utfordret på hvordan uken bør legges opp slik at mange finner noe de er interessert i.

-Hvordan kan vi få med helsetjenestene og kommunene? Skal vi tenke en livsfase per dag, og fange opp pårørende til eldre, søsken, syke barn, syke ektefeller og alle de andre som er i en spagat, spurte daglig leder Anita Vatland.

Anne-Grethe Terjesen håper en uke der pårørende står i fokus vil sette søkelys på alt det gode pårørendearbeidet som allerede foregår.

-Hver enkelt organisasjon arbeider med dette. Vi håper denne uken vil bevisstgjøre og engasjere medlemmene våre slik at de igjen kan synliggjøre hvordan de ivaretar og støtter pårørende i hverdagene, sier hun.

Pårørendealliansen har pt 40 medlemsorganisasjoner. De representerer alt fra pårørende til kreftpasienter, barn av rusmisbrukere, pensjonister og mennesker med spiseforstyrrelse og mange flere

Mange medlemsorganisasjoner tilbyr rådgiving, likemannsarbeid, chattetjenester og informasjon om rettigheter til sine medlemmer igjen.

-Og så håper vi jo at flere pårørende melder seg inn i de ulike organisasjonene slik at de kan bli enda sterkere sammen.

Fagmedlemmene som NHO Geneo, Sykepleierforbundet og Helsefagarbeiderne møter pårørende i sitt arbeid og kan bruke uken til å jobbe med med bevissthet rundt pårørendearbeid i tjenesten, etisk refleksjon , kunnskap og mye mer

Pårørendealliansen håper å få inn mange innspill siste medlemsmøte før sommeren , slik at et godt program er klart tidlig på høsten.

Da blir det mange aktiviteter som kan registreres på https://www.parorendedagen.no/

Da kan man etterhvert finne oversikt over hva som skjer hver dag i uke 38. Det kommer også materiell og tips til hvordan markere på jobben, i tjenestene i So-Me med mer

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!