Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Pårørendepolitisk barometer- Kommunevalg 2019

Nedslående resultater for hvordan pårørende og deres familie opplever å bli ivaretatt av kommunene :

  • Pårørende føler seg utnyttet av kommunene – når de samtidig yter halvparten av omsorgen
  • De ønsker bedre samarbeid fra kommunenes side, og bedre forståelse for egen situasjon

Respondentene skulle på en
skala fra 1 til 5 vurdere hvorvidt de var fra Svært uenige til Svært enige i en
del spørsmål om den kommunen de forholder seg til som pårørende

Her er hovedfunn:

  • 7 av 10 pårørende og deres familie opplever at de blir utnyttet av kommunen eller blir ikke lyttet til når man ber om hjelp, veiledning eller støtte for egne behov som pårørende.
  • – 6 av 10 opplever ikke blir verdsatt for den jobben de gjør for den de er pårørende til.

På spørsmål om å ha en fast person å
forholde seg til for å sikre god dialog og samarbeid svarer

  • – 6 av 10 at de ikke vet eller ikke har noen fast kontaktperson når de skal gi tilbakemelding eller trenger hjelp.
  • – 2 av 5 ønsker fast kontaktperson og bedre støtte og veiledning i deres situasjon

Største enkelt resultat : Over 90% mener pårørende må bli representert i råd og utvalg i kommunene for å kunne sikre deres stemme inn i tjenesten!

Informasjon

  • – Hele 8 av 10 finner ikke informasjon de trenger på kommunens nettsider
  • – Bare 2 av 10 svarer at de har fått eget tilbud i kommunen som pårørendeskole, et nettverk å møtes i, kurstilbud om mestring mv.

Positivt: 50% opplever seg velkommen av kommunen når de er i kontakt med dem 🙂

Når vi spør
om hva som er «viktigst for deg»
svarer

  • – 1 av 3 at det er bedre samarbeid/koordinering i tjenesten og bedre forståelse for deres situasjon
  • – 1 av 3 at de trenger bedre forståelse for sin situasjon

Politisk barometer

Nå er det snart kommunevalg Vi ser at over 50 % svarer at de ikke vet eller at det i dag ikke er noen partier som er opptatt av å ivareta din og familiens rolle som pårørende? (Pårørendepolitikk).

Når man vet at det er over 800 0000 borgere som er pårørende til enhver tid så er vel dette et signal på at de politiske partiene burde i mye større grad ha fokus på pårørende og deres familien.

Hvilket politisk parti mener du er opptatt av
å ivareta din og familiens rolle som pårørende?(Pårørendepolitikk)


Høyre

4.81%

171

Arbeiderpartiet

11.99%

426

Fremskrittspartiet

4.84%

172

Senterpartiet

4.0%

142

Kristelig folkeparti

4.19%

149

Sosialistisk
Venstreparti

9.6%

341

Venstre

1.07%

38

Miljøpartiet de grønne

0.53%

19

Rødt

5.15%

183

Vet ikke

30.69%

1090

Ingen

20.69%

735

Annet (vennligst spesifiser)

2.42%

86

Vil du ha mer informasjon om våre funn her, send en epost til post@parorendealliansen.no eller en sms til oss

Her kan du lese om hva Dagbladet skrev om vår undersøkelse:

https://www.dagbladet.no/nyheter/parorende-foler-seg-sviktet-av-politikerne/71178502

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!