Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Pårørendestrategien - julegave eller nyttårsløfte?

Regjeringens Pårørendestrategi med handlingsplan er nå lagt frem tett opp mot jul, etter å ha vært utsatt opp mot et år. Men hva har vi egentlig fått i den? Det er veldig mye bra og et godt dokument for fremtiden! Store grupper som Barn som pårørende og familier med store omsorgsbyrder får mange gode tiltak. Vi får inn Pårørendemedvirkning – at pårørende skal spørres «Hva er viktig for deg«? At det skal jobbes med fast kontaktperson, samarbeidsavtale, Pårørendeutvalg og mye annet som sikrer at pårørende og tjenestene nå må samarbeide enda mer på systemnivå.

Vi har laget et dokument med våre hovedinntrykk som du finner her. MEN vi må kommentere det som er utelatt i strategien i dette innlegget . Det er basert på hva statsministeren sier i kommentar til strategien: – Vi må samtidig sørge for at pårørende ikke sliter seg ut og at de orker å stå i jobb og utdanning, sier Solberg videre. De må ikke bare «orke» – det er for de fleste tvingende nødvendig å ha jobb! Kjærlighet betaler ikke regninger – ikke når du er småbarnsforeldre og heller ikke når du er pårørende!

I Programmet for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020, som ble behandlet av Stortinget ,jf Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, sto det:

«I neste fase av programmet utredes spørsmål om endringer i de økonomiske kompensasjonsordningene og permisjonsbestemmelsene i samarbeid med Arbeidsdepartementet»

Denne utredningen har vi ventet på i mange år. Vi er derfor skuffet – og hadde forventet at når regjeringens Pårørendestrategi nå endelig ble lagt fram, skulle den også behandlet spørsmålet om permisjons- og andre kompensasjonsordninger. Vi vil derfor be om at det blir nedsatt et offentlig utvalg som utreder disse spørsmålene. Utvalget bør være partssammensatt med representanter både fra organisasjoner, arbeidsliv og Pårørendealliansen.

Framtida kan innebære mangel både på arbeidskraft, helse- og sosialpersonell og frivillige omsorgs-ytere, og vil kreve at det blir mulig å kombinere omsorg og yrkesaktivitet. Arbeidsmiljøloven gir i dag rett til å ta ut bare 10 dagers permisjon hvert kalenderår «for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner». For mange – ulønnet. Å utvide disse permisjonsrettighetene og sikre kompensasjon for lønn, slik vi har ved foreldrepermisjon, er etter vårt syn veien å gå om vi skal møte framtidsutfordringene både i arbeidslivet og på omsorgsfeltet. Følger vi opp arbeidslinja i velferdspolitikken og tar likestillingspolitikk på alvor, er det her løsningene ligger!

Da trenger vi ikke en julegave, men et nyttårsløfte om at det er her vi skal ta tak!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!