Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Prioriteringer i koronaens tid

Enten vi liker det eller ei – det kan bli kamp om hjelpen fremover. Hvem skal få hjelp? Hvilken hjelp ? Vil noen gå foran andre? Hva med sårbare grupper?

Diskusjonene har gått de siste dagene , det har vært gjennomført raske høringer og mange har ment mye. Nå er det klart og Veileder koronavirus har fått et nytt kapittel som du finner her https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten?malgruppe=undefined#subs-prioritering-av-helsehjelp-under-covid-19-pandemien-av-25.mars

Myndighetene har kommet med tydelige prioriteringer. Vi er spesielt fornøyd med punktene:

  • * Når dagsenter, aktivitetstiltak og lignende nedtrappes eller stenges må kommunen sikre tett dialog med bruker og pårørende om situasjonen. Når pårørende får større omsorgsoppgaver, må kommunen trygge dem i denne situasjonen
  • * Psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialist rusbehandling (TSB) skal ivaretas. Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige rusmiddelproblemer eller psykisk lidelser bør opprettholdes
  • * Det er viktig å prioritere oppfølging av pasienter med utfordrende adferd.
  • * Barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for, skal følges opp.
  • * Personer med alvorlig sykdom i livets sluttfase må sikres god lindrende behandling og omsorg som ivaretar verdigheten til pasienten og de pårørende.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!