Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Statsbudsjettet 2020 – pårørende skal bli hørt !

Høstens budsjetthøringer i Stortinget er i gang og vi er med ! Pårørendes sak skal bli hørt og i år setter vi rekord med å delta på 6 høringer!

Her er våre viktigste poenger fra dagens høring i Finanskomiteen. De sitter med kontrollen på den» totale pengesekken» og baserer sine avgjørelser på å få gode innspill og rapporter fra aktører på viktige samfunnsområder. Vi sa dette idag:

"TAKK FOR AT VI FIKK KOMME!

En pårørendesituasjon angår rundt 800 000 personer til enhver tid, i alle aldre og livsfaser. De yter 110 000 årsverk, og gir 50 % av omsorgen som syke og eldre får. Denne hjelpen bør vi være opptatt av å beholde.Vi har ikke nok helsearbeidere til å dekke opp for denne omsorgen og vi vil ikke ha det fremover, det fortelles vi jo om via media stort sett daglig. Å beholde omsorg tilsvarende 110 000 årsverk, det må vi jo være interessert i.

Pårørende, som hjelper og bistår sine syke og eldre, prøver å gjøre dette mens de er i jobb, Den største gruppen er i alderen 40-69 år, de skal passe jobben, sin egen familie og etter hvert syke i alle aldre. Mange av dem er kvinner. Samtidig er føringene for at vi skal raskt hjem fra sykehus, bo hjemme lengst mulig og mye mer skal overføres til familie og pårørende å ta seg av. I dette er så er det et gap som vi mener er uheldig. Vi ser at pårørende svarer at over tid så går de i sykefravær, de går ned i stilling, over til deltid, slutter i arbeid eller blir uføre. Vi produserer altså pasienter ut av hjelperne våre! Her har vi et problemområde.

"Regjeringen skal legge frem en Nasjonal strategi for pårørende. Men hvilke tall skal den basere tiltak på, når vi ikke har noe «regnskap» å se på?

Det er bekymringsfullt at vi på mange områder mangler gode tallgrunnlag til alle de utfordringer vi har skissert i vårt innspill til Pårørendestrategien, som dere fikk. Vi har selv vært pådriver for å få frem mange av tallene om pårørende. Å kombinere arbeid og omsorg for syke og eldre er en av de viktige utfordringene der.

"Finanskomiteen burde bestille en statistikk fra SSB på hva pårørende bidrar med, men også hvor det er kostnader for pårørende-omsorgen i form av sykefravær, uførhet, deltidsjobbing og førtidspensjonering!

For å sikre at Pårørendestrategien får et godt grunnlag å lage tiltak på, ber vi om at det settes av NOK 2 millioner til utredning av et Pårørenderegnskap – fastsettelse av pårørendes bidrag sett opp mot hvor kostnadene kommer. Dette tror vi er helt nødvendig å kjenne til, også med tanke på kommende Perspektivmelding, opp mot arbeidslivets utfordringer og demografisk utvikling. Vi må tilpasse et moderne arbeidsliv til et moderne familieliv, så vi kan klare å passe både jobben og våre nærmeste, uten å bli den neste uføre, sykemeldte eller førtidspensjonerte.

Vi i Pårørendealliansen har vært med på å fremskaffe tall. Nå bør Staten ta ansvar for det samme i noen offisielle sammenhenger.

Spørsmål fra politiker – Hvor er ulikhetene på deres område?

Vårt svar: For pårørende helt klart at hjelpen man får er så forskjellig ut fra hvor man bor. Det fører til at noen klarer jobb, får avlastning, og ikke mister helsa mens andre må gå i deltid, blir utslitt og utbrent. Disse forskjellene kan vi ikke ha. Det må også bli likt å være pårørende, uansett om du jobber i stat, kommune, privat eller selvstendig! Vi klarte en barnehagereform for å hjelpe folk til å komme seg i arbeid. Nå trenger vi en omsorgsreform for å klare det samme når vi skal ta oss av våre syke og syke eldre mens vi er i jobb. Det er livsfasepolitikk!

Les hvorfor vi trenger et Pårørenderegnskap

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!