Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Sykemelding når kona er syk?

Helsepolitikere Helse og omsorgskomiteen Stortinget
Helse og omsorgskomitèen Stortinget

Krf vil ha omsorgsdager for pårørende til eldre, Høyre tror på mer frivillighet og SV vil styrke kommuneøkonomien.Få av partiene mener noe bestemt om at pårørende bruker egen sykemelding for å ta av seg sine egne.

Pårørendealliansen har stilt fem konkrete spørsmål til et stort utvalg mennesker om aktuelle utfordringer for pårørende i Kantar Helsepolitisk barometer 2024

Vi har også stilt de samme spørsmålene til de helsepolitiske talspersonene på Stortinget. Er det de svarer det samme som velgerne?

Et spørsmål vi også har utfordret partiene på er:

Når noen i nær familie blir syke må mange pårørende benytte sykemelding for å følge opp, ordne ulikt praktisk eller ta vare på resten av familien. Hvor uenig eller enig er du i at sykemelding brukes slik, selv om de pårørende ikke er syke selv?

66 % av befolkningen er enige i at pårørende kan bruke sykemelding . Men hva mener politikerne?

Olaug Bollestad, Krf

Vi vet at mange strekker seg langt for sine nærmeste. Derfor mener vi omsorgsdager for pårørende til eldre er viktig, nettopp for å gi muligheten og fleksibiliteten til å stille opp. I tillegg til pårørendestøtte har vi foreslått at pårørende skal kunne få avlastning på resept fra fastlegen. Vi mener dette forslaget vil gjøre det enklere for pårørende å ta på seg, og stå i, omsorgsarbeid hjemme. Vi tror særlig at dette er viktig for den store gruppen eldre der den ene i et parforhold trenger hjelp. Vi håper det vil gi økt livskvalitet hos både den som får og gir hjelp.

Tone W. Trøen, Høyre

Høyre mener det er viktig å sørge for god avlastning slik at pårørende har mulighet til å hente seg inn og å kunne ivareta jobb, familieliv og andre forpliktelser. Det er viktig å sørge for at ikke alt det praktisk faller på den som er pårørende, og her har de kommunale helsetjenestene et ansvar for å tilrettelegge og planlegge godt. Det finnes også gode frivillige ressurser som kan bistå, og som det er viktig at kommunene knytter til seg som viktig hjelp for pårørende der det passer. Så må det være opp til fastlegen og den enkelte hvordan sykemeldingsordningen brukes, og her har vi tillit til at fastlegene gjør gode vurderinger.

Marian Hussein, SV

Vi vil styrke kommuneøkonomien, slik at en kan sikre tilstrekkelig bemanning, med riktig kompetanse.

SV var medforslagsstiller da Stortinget før jul vedtok: «Stortinget ber regjeringa gjennomgå og forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og bedre mulighetene til å kombinere arbeid og omsorg uten å pådra seg økonomiske problemer eller falle ut av arbeidslivet.»

Lisa Marie Ness Klungland, Senterpartiet

Det bør i stedet for sykemelding være mulig å inngå pårørendeavtale for pårørende med store omsorgsoppgaver mellom den pårørende og kommunen. En slik avtale skal legge til rette for å dekke pårørendes behov for avlastning, opplæring, fridager, veiledning og tiltak for å ta vare på egen helse.


Truls Vasvik, Arbeiderpartiet

Det er legen som vurderer om noen skal sykemeldes eller ikke. Det er ikke noe vi som politikere skal legge oss opp i. Men det er viktig at vi sikrer gode og forutsigbare ordninger slik at det ikke blir en for stor belastning på de pårørende.

Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet

Vi må legge forholdene bedre til rette for at pårørende kan ta vare på sine nærmeste, og slippe å måtte ta ut sykemelding i for stor grad. Mens FrP satt i regjering utvidet vi pleiepengeordningen slik at foreldre kan ta vare på sine alvorlig syke barn, og i vårt program foreslår vi at pårørende til alvorlig syke skal ha rett til tidsbegrenset pleielønn når de pleier sine nærmeste.

Irene Ojala, Pasientfokus

Det er ikke vanskelig å forstå at noen tyr til sykemelding når de har store pårørendeoppgaver. Mange har dobbelt opp, eller trippelt, med jobb, pårørendeansvar for eldre/søsken og kanskje også omsorgsansvar for barn.

De fleste vil nok heller bruke andre ordninger enn sykemelding for å få kabalen til å gå opp. Derfor er vi veldig glad for at Stortinget rett før jul samlet seg om vedtaket om å forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter.

Seher Aydar, Rødt

Målet må være at det skal være mulig å være pårørende uten å måtte bruke sykemeldinger for å ta vare på familie som er syk. Her må vi sikre at de pårørende får god nok støtte, slik at man reduserer deres påkjenning og slitasje. Det er derfor Rødt stilte forslag om permisjonsmuligheter for pårørende.

Lurer du på hva regelverket sier om dette? Her kan du finne en lenke til artikkel som tar opp dette temaet: Sykemelding når kona er syk - hva sier regelverket?

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!