Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Tiden er overmoden for handling!

Skjermbilde av høring. Foto.

Nå er høringsfristen for Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4 Tid for handling gått ut.

Kort oppsummert tar denne for seg at fremover vil demografien endre seg og det vil bli hardere prioriteringer med færre helseansatte på flere som trenger hjelp. Befolkningen trenger alle sysselsatte i arbeid i alle bransjer. Oppgavdeling blir brukt om at fagfolk må bruke sin kompetanse riktig så som at flere fagarbeidere trengs for å gjøre det som sykepleiere gjør idag.

Kommisjonen peker på pårørende og frivillige som en del av løsningene fremover . Det ligger en forventning om at det kan hentes mer fra disse gruppene – at oppgavedeling også blir til oppgaveforskyvning ut til «noen andre». De foreslår også at man må se på om alle rettigheter skal gjelde om man må prioritere hardere, så som Lov om styrket pårørendestøtte fra 2017.

Til det har vi avgitt vårt høringssvar og pekt på de utfordringer som mange pårørende står i allerede. Vi har påpekt at mye av det som trengs ikke er satt i verk og at mange pårørende ikke får nødvendig støtte og hjelp idag. Fremover blir det færre pårørende og flere som kan trenge deres hjelp. Så å tro på ekstra kapasitet, når det er disse som også skal holde hjulene igang med å være yrkesaktive – det er en vågal satsning. Da trengs i tilfelle flere tiltak for en mer moderne familie og arbeidslivspolitikk!

Videre har vi påpekt at frivilligheten må få klare rammer for et forutsigbart samarbeid, dersom kommunene ikke klarer sine egne forpliktelser om støtte, avlastning og hjelp til pårørende. Der kan frivilligheten hjelpe til i et partnerskap med kommunene.

Energikommisjonens NOU fremlagt dagen før hadde tittelen : Mer av alt – raskere! For pårørendefeltet ville dette vært en bedre tittel, da det er raskere og mer handling vi trenger – NÅ!

Du kan lese vårt høringssvar her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!