Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Norges første ungdomsråd for unge pårørende plass i Manchester

Pårørendealliansens ungdomsråd
Ungdomsrådet

9. april gikk den fjerde internasjonale unge-pårørendekonferansen av stabelen i Manchester. Pårørendealliansen var på plass med nyetablert ungdomsråd for unge pårørende.

Ungdomsråd for unge pårørende

Unge pårørende i alderen 16-30 år er en gruppe det har vært lite oppmerksomhet på i Norge. Det er utarbeidet to undersøkelser som viser hvilke utfordringer de står ovenfor og hva som er viktig for dem. Noen av funnene i den nasjonale pårørendeundersøkelsen er at de unge pårørende rapporterer dårligere psykisk helse enn unge generelt. De opplever at pårørenderollen kan ha negative konsekvenser for det sosiale livet og felleskap med andre.

Pårørendealliansens egne kartlegging av unge pårørende underbygger flere av funnene i den nasjonale pårørendeundersøkelsen. Unge pårørende er mindre fornøyd med livet enn unge generelt, de utfører mer arbeid hjemme og tar i mindre grad betalt arbeid enn de som ikke er pårørende.
Se undersøkelsene her

Med dette kunnskapsgrunnlaget begynte Pårørendealliansen arbeidet med å etablere et eget ungdomsråd for unge pårørende i 2023 - det første av sitt slag i Norge. Ungdomsrådets formål er å fremme unge pårørende sine interesser overfor beslutningstakere på system- og tjenestenivå i de ulike arenaene hvor ungdom opptrer. Rådet skal være et kunnskapsbasert talerør for unge pårørende som en samlet gruppe med representanter fra somatikk, psykisk helse og rus.

Ungdomsrådet består i dag av åtte representanter fra våre medlemsorganisasjoner. Innledningsvis har rådet jobbet med å danne utkast til kampsaker basert på medlemmenes egne erfaringer og det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget vi har om unge pårørende. Disse kampsakene gir føringer på hvilke endringer rådet mener må til for å bedre situasjonen for unge pårørende i Norge i dag.

Den internasjonale unge-pårørendekonferansen

Konferansen bød på tre dager med kunnskapsutveksling og innblikk i hvordan andre organisasjoner fra hele Europa jobber med og for unge pårørende. Det ble tydelig under de ulike presentasjonene og innspillene at mye av de samme utfordringene vi ser i Norge også finnes i Europa. Unge pårørende blir ikke identifisert, de har store omsorgsoppgaver, de sliter med egen helse og økonomi. De unge pårørende utalte selv at de ønsker å bli sett, involvert og støttet i deres omsorgsarbeid.

Under konferansen fikk prosjektkonsulent Robin fra Pårørendealliansen muligheten til å presentere sentrale funn fra den nasjonale pårørendeundersøkelsen om unge pårørende og hvordan dette har ført til etableringen av et eget ungdomsråd med konkrete kampsaker.

Vi sitter igjen med en god dose inspirasjon og et sterkt ønske om å bruke kunnskapen og inntrykkene vi har fått til videre arbeid for unge pårørende. 

Ungdomsrådet


Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!