Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Se på sitatene

Se alle sitater

Jeg må betale ALLE de STORE regningene helt ALENE!!! Hvorfor er det ikke en eneste politiker som forstår hva det innebærer!!!??? Jeg skvises til “siste blodsdråpe” hver måned!!! --- At ingen kjemper for de enslige forsørgeres kår kommer av at vi har ingenting igjen å kjempe med - og de som såkalt står på barrikadene er gifte vellykkede mennesker som kan velte seg i overflod av både penger og ikke minst nett-verk av hjelpende mennesker(!).

Tåler dårlig press i hverdagen og nye utfordringer med sønnen som jeg må finne svar på. Lite kompetanse i vårt distrikt.

Hjemmestjenesten / lege har vært enestående i min situasjon

Se her

Se alt materiell
Menon rapport coverbilde

Brutto produksjonstap av pårørendeinnsats i Norge

Rapport

På oppdrag fra Pårørendealliansen har Menon Economics utarbeidet følgende rapport basert på den nasjonale pårørendeundersøkelsen: - Brutto produksjonstap blant pårørende som har sluttet i jobb / redusert stilling er anslått til å utgjøre mellom 6,6 og 13,2 milliarder kroner i 2020. Dette tilsvarer mellom 9 000 og 18 000 tapte årsverk. Vi anslår også at kvinner står for 61 prosent av de tapte årsverkene. Den demografiske utviklingen, med relativt flere eldre i forhold til personer i arbeidsdyktig alder, taler for at brutto produksjonstap av pårørendeinnsats vil øke i fremtiden. Basert på Statistisk sentralbyrå sine befolknings¬prognoser (middelalternativet) anslår vi at brutto produksjonstap kan utgjøre mellom 9,8 og 19,6 milliarder kroner i 2040. Det tilsvarer en vekst i pårørendebyrden på 48 prosent fra dagens nivå for pårørende i arbeidsdyktig alder.

Menonrapport coverbilde

Utfordringer ved sykemeldte pårørende i Norge

Rapport

På oppdrag fra Pårørendealliansen har Menon Economics utarbeidet følgende rapport basert på den nasjonale pårørendeundersøkelsen: - Arbeidsgivere, både private og offentlige, dekker kostnaden av egenmelding og sykemelding opp til og med 16 dager. Sykemelding blant pårørende som følge av deres pårørendesituasjon er anslått til å påføre norske arbeids-givere ekstrakostnad på mellom 180 og 700 millioner kroner per år. Staten har et direkte finansieringsansvar for sykepenger ved sykemelding over 16 dager. Budsjettkostnadene er anslått til å utgjøre mellom 210 og 830 millioner kroner i 2020. - Antall pårørende over 18 år som har benyttet egenmelding som følge av sin pårørendesituasjon er anslått til å utgjøre mellom 19 500 og 78 000 personer per år. For legemelding 16 dager eller lavere er anslaget på mellom 12 000 og 47 000 personer og for legemelding 17 dager eller mer mellom 7 500 og 30 000 personer. Disse tallene representerer merbruken av sykemelding blant pårørende utover et referansealternativ hvor de pårørende ikke benytter sykemelding i større grad enn øvrig befolkning.

Testskjema

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consectetur convallis nisi volutpat blandit. Praesent vitae dui sit amet tellus laoreet cursus sodales eu sem.

Dette er tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mattis pretium pretium. Sed non pretium elit. Vivamus ornare ut erat eget tristique.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mattis pretium pretium. Sed non pretium elit. Vivamus ornare ut erat eget tristique.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mattis pretium pretium. Sed non pretium elit. Vivamus ornare ut erat eget tristique.

Dette er et nummer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mattis pretium pretium. Sed non pretium elit. Vivamus ornare ut erat eget tristique.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mattis pretium pretium. Sed non pretium elit. Vivamus ornare ut erat eget tristique.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mattis pretium pretium. Sed non pretium elit. Vivamus ornare ut erat eget tristique.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer mattis pretium pretium. Sed non pretium elit. Vivamus ornare ut erat eget tristique.

Jeg har lest og aksepterer personvernerklæringen og godtar at mine opplysninger lagres i henhold til denne.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!