Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Våre alliansepartnereAlliansepartnere

Nedenfor følger våre alliansepartnere per 20.06.24:

ADHD Norge

ADHD Norge er en medlems- og interesseorganisasjon for mennesker med ADHD, deres foresatte og familier og andre som har interesse av ADHD-saken.

adhdnorge.no

AKAN rus og psykisk helse i arbeidslivet

AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) veileder og gir opplæring til norske virksomheter om hvordan de kan arbeide med problemstillinger knyttet til arbeidsrelatert rusmiddelbruk og pengespill.

akan.no

A-Larm

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

a-larm.no

Aldring og Helse

Nasjonalt senter for aldring og helse er et offentlig kompetanse- og forskningsmiljø. Vi tilbyr virkelighetsnær kunnskap, opplæring og forskning for helse- og omsorgspersonell, eldre, pårørende og andre interesserte.

aldringoghelse.no

ALS Foreningen Alltid Litt Sterkere

Alltid Litt Sterkere sitt formål er å støtte mennesker som har fått diagnosen ALS og deres pårørende.

alltidlittsterkere.org

Autismeforeningen

Autismeforeningen i Norge er en landsomfattende forening som jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose, ASD.

autismeforeningen.no

Barn av rusmisbrukere

BAR (Barn av rusmisbrukere) er en bruker- og interesseorganisasjon som jobber for å fremme barn som pårørende.

barnavrus.no

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft.

barnekreftforeningen.no

Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen arbeider for å fremme forskning innen brystkreft, samt være en kilde til støtte og informasjon for de som får stilt diagnosen brystkreft og deres pårørende.

brystkreftforeningen.no

Erfaringskompetanse

Erfaringskompetanse (nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) arbeider for at brukere og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet.

erfaringskompetanse.no

Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen er en ideell organisasjon i Oslo som driver bla familiehjelp, palliativ omsorg, besøkstjenester og sorgtjenester.

fransiskushjelpen.no

Frelsesarmeen/Pårørendehuset

Pårørendehuset er et faglig lavterskel- og gratis tilbud for pårørende til personer med utfordringer knyttet til en rusavhengighet og/eller psykisk sykdom.

frelsesarmeen.no

Helsefagarbeiderforbundet i Delta

Helsefagarbeiderforbundet i Delta er et yrkesfaglig tilbud til helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre yrkesgrupper som jobber med pleie og omsorg innenfor helse- og sosialsektoren.

delta.no

Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen er en frivillig, landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for de som har fått diagnosen hjernesvulst og deres pårørende.

hjernesvulst.no

Ivareta

Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse.

ivareta.no

Kreftforeningen

Kreftforeningen arbeider for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.

kreftforeningen.no

LHL

LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

lhl.no

Lungekreftforeningen

Lungekreftforeningen er en pasientforening for de som har, eller har hatt, lungekreft, eller er pårørende til en lungekreftpasient.

lungekreftforeningen.no

LUPE

LUPE (landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende) er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider med og for mennesker med utviklingshemming.

lupeorg.no

LPP Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) arbeider for pårørende til en som er psykisk syk.

lpp.no

LPP Vestfold og Telemark

LPP Telemark (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) arbeider for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom bruker, pårørende, behandlere og myndigheter.

lpp.no/lokallag

Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for overlevere, pasienter og pårørende.

lymfekreft.no

ME-Foreldrene

ME-foreldrene er en brukerorganisasjon for ME-rammede, foreldre og pårørende til barn med ME, Myalgisk Encefalomyelitt – og for de unge selv.

me-foreldrene.no

Melanomforeningen

Melanomforeningen er for personer som har eller har hatt melanom/føflekkreft, deres pårørende og andre interesserte.

melanom.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon for personer med demens og deres pårørende.

nasjonalforeningen.no

NHO Geneo

NHO Geneo er landsforening for helse-, velferd- og oppvekstsektoren - og favner bedrifter som tilbyr tjenester gjennom ulike livsfaser, fra barns trygge oppvekst til omsorg ved livets slutt.

nhogeneo.no

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund – synshemmedes organisasjon, er svaksynte og blindes og deres pårørendes interesse- og serviceorganisasjon i Norge.

blindeforbundet.no

NorgesGruppen

NorgesGruppen er et landsdekkende handelshus med ca. 1800 dagligvarebutikker og over 900 utsalgssteder innen servicehandel og nærmere 40 000 medarbeidere tilknyttet virksomheten.

norgesgruppen.no

Norges Parkinsonforbund

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte.

parkinson.no

NORILCO

NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. Foreningen har fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende.

norilco.no

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening arbeider for å fremmer kvinners helse og livsvilkår og driver flere veiledningssenter for pårørende innen psykisk helse og rus.

sanitetskvinnene.no

Norsk Sykepleierforbund

NSF (Norsk sykepleierforbund) verner om sykepleieres interesser og bidrar til styrking av sykepleiers rettigheter og anerkjennelse i arbeidslivet.

nsf.no

NSF-SPoR

NSF-SPoR (Norsk sykepleierforbund - sykepleiere innen psykisk helse og rus) er en faggruppe for sykepleiere og spesialsykepleiere som arbeider i og/eller har interesse for psykisk helse og rus.

nsf.no

Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet er en landsomfattende medlemsorganisasjon som kontinuerlig jobber for at pensjonister skal får en så god alderdom som mulig.

pensjonistforbundet.no

PIO-Senteret

PIO (Pårørendesenteret i Oslo) er et støttesenter for pårørende og tilbyr veiledning fra fagpersoner med egen pårørendeerfaring. Tilhører LPP Oslo.

piosenteret.no

ROS

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) er en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

nettros.no

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet. De bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og setter lys på avhengighetens baksider.

spillavhengighet.no

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Pårørendesenteret tilbyr kunnskap og råd til fagpersoner som møter pårørende uavhengig av diagnose . De har også rådgivningstjenester for pårørende.

pårørendesenteret.no

Stiftelsen Verdighetssenteret

Verdighetssenteret er et tverrfaglig nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Vi har et særlig fokus på sårbare gamle, etikk og den økende andelen personer med demens og pårørende

verdighetssenteret.no

UngKreft

Ung Kreft er en organisasjon som arbeider for unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år.

ungkreft.no

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland arbeider for at ansatte i helse- og omsorgstjenestene får nødvendig kompetanse for å sikre kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i Oppland fylke.

usht-oppland.no

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!