Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Like holdninger til alle pårørende

Vi skal sørge for likestilling for pårørende, uavhengig av hvem du er pårørende til, kjønn, bosted eller din pårørendesituasjon

Kvinne og mann diskuterer ved cafébord.

Møter noen pårørende mer forståelse en andre?

Pårørende opplever store forskjeller i hva slags hjelp og forståelse de får av samfunnet rundt seg.

Pårørendealliansen jobber for å redusere forskjellene og fremme likebehandling og like muligheter for alle pårørende, uansett hvem de er, hvor de bor, jobber eller studerer eller hvem de er pårørende til.

Det betyr at vi må arbeide med rammene i helsetjenesten, i skole og arbeidlivet, i systemer og byråkratiet for å finne de gode løsningene så alle har best mulig utgangspunkt for sin pårørendesituasjon

Sitater fra pårørende

Se alle sitater

Jeg må betale ALLE de STORE regningene helt ALENE!!! Hvorfor er det ikke en eneste politiker som forstår hva det innebærer!!!??? Jeg skvises til “siste blodsdråpe” hver måned!!! --- At ingen kjemper for de enslige forsørgeres kår kommer av at vi har ingenting igjen å kjempe med - og de som såkalt står på barrikadene er gifte vellykkede mennesker som kan velte seg i overflod av både penger og ikke minst nett-verk av hjelpende mennesker(!).

Hjemmestjenesten / lege har vært enestående i min situasjon

Materiell og kunnskap

Se alt materiell
Menon rapport coverbilde

Brutto produksjonstap av pårørendeinnsats i Norge

Rapport

På oppdrag fra Pårørendealliansen har Menon Economics utarbeidet følgende rapport basert på den nasjonale pårørendeundersøkelsen: - Brutto produksjonstap blant pårørende som har sluttet i jobb / redusert stilling er anslått til å utgjøre mellom 6,6 og 13,2 milliarder kroner i 2020. Dette tilsvarer mellom 9 000 og 18 000 tapte årsverk. Vi anslår også at kvinner står for 61 prosent av de tapte årsverkene. Den demografiske utviklingen, med relativt flere eldre i forhold til personer i arbeidsdyktig alder, taler for at brutto produksjonstap av pårørendeinnsats vil øke i fremtiden. Basert på Statistisk sentralbyrå sine befolknings¬prognoser (middelalternativet) anslår vi at brutto produksjonstap kan utgjøre mellom 9,8 og 19,6 milliarder kroner i 2040. Det tilsvarer en vekst i pårørendebyrden på 48 prosent fra dagens nivå for pårørende i arbeidsdyktig alder.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!