Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Rett til et balansert arbeidsliv

Sikre at pårørende kan klare sine omsorgsoppgaver kombinert med å stå i jobb, ved å utarbeide permisjons og kompensasjonsordninger for et moderne arbeidsliv tilpasset et moderne familieliv.

Kvinne som sitter ved PC

Lønn eller omsorg? Mange pårørende står i en umulig balansegang mellom arbeid, privatliv og forsørgerrollen.

Den største gruppen pårørende er i alderen 40 til 70 år og 70 % er i lønnet arbeid. Å kombinere pårørendeomsorg med arbeid er utfordrende. Mange vet ikke hvilke muligheter som ligger i arbeidslivets ordninger eller møter utfordringer ut fra hvor de jobber. Andre opplever manglende hjelp til den de er pårørende til og at mer og mer forventes av dem.

Som et resultat redusere mange pårørende sin stillingsbrøk eller faller ut av arbeidslivet. En del blir sykmeldte for å "løse" situasjonen selv om de ikke er syke selv, men alle har jo forpliktelser og lregninger å betale. Det er ikke holdbart i lengden og noe vi kan løse smartere om vi tar en gjennomgang og legger bedre til rette for de ansatte i en slik situasjon!

Dette ønsker vi å oppnå

  • Like ordninger for alle arbeidstagere

Materiell og kunnskap

Se alt materiell
Menon rapport coverbilde

Brutto produksjonstap av pårørendeinnsats i Norge

Rapport

På oppdrag fra Pårørendealliansen har Menon Economics utarbeidet følgende rapport basert på den nasjonale pårørendeundersøkelsen: - Brutto produksjonstap blant pårørende som har sluttet i jobb / redusert stilling er anslått til å utgjøre mellom 6,6 og 13,2 milliarder kroner i 2020. Dette tilsvarer mellom 9 000 og 18 000 tapte årsverk. Vi anslår også at kvinner står for 61 prosent av de tapte årsverkene. Den demografiske utviklingen, med relativt flere eldre i forhold til personer i arbeidsdyktig alder, taler for at brutto produksjonstap av pårørendeinnsats vil øke i fremtiden. Basert på Statistisk sentralbyrå sine befolknings¬prognoser (middelalternativet) anslår vi at brutto produksjonstap kan utgjøre mellom 9,8 og 19,6 milliarder kroner i 2040. Det tilsvarer en vekst i pårørendebyrden på 48 prosent fra dagens nivå for pårørende i arbeidsdyktig alder.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!