Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Samarbeid med helsetjenesten

Sikre at pårørende får bedre grunnlag for samarbeid med helse og omsorgstjenestene i kommunene bl a med kontaktperson og avtale som regulerer viktige forhold og pårørendes muligheter til å ta vare på egne liv

holde hender

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunene er viktig for å få til gode hverdager. Dessverre opplever mange pårørende at det er friksjon i dette samarbeidet, ved at de ikke blir involvert, lyttet til eller at det tas hensyn til pårørende og familien når tjenester og hjelp utformes og tildeles. De har ingen kontaktperson og må selv finne frem i systemet for å be om hjelp i hverdagen. Det er ikke holdbart . Her bør vi ha som mål at den profesjonelle tjenesten og den uformelle omsorgen og hjelpen fra pårørende og familie kan sammen være et godt lag for pasienter og brukere!

Materiell og kunnskap

Se alt materiell
Menonrapport coverbilde

Kunnskapsoppsummering om forskning på pårørende i Norge

Rapport

Pårørendealliansen har engasjert Menon Economics til å gjennomføre en kunnskaps¬oppsummering om pårørende i Norge. Hovedformålet er å oppsummere hvilken forskning og kunnskap om pårørende i Norge som finnes og å peke på kunnskapshull. - En systematisk gjennomgang viser at vi finner at det er relativt lite forskning om pårørende i Norge på et samfunnsnivå. Kun 18 % av forskningen har et samfunnsperspektiv ! Det forskes også lite på kjønn, språk, kultur og utdanningsnivå blant pårørende. Det finnes relativt mye forskning på barn som pårørende og den negative opplevelsen av å være pårørende. Det forskes også mer på pårørende til personer med demens og psykiske lidelser enn andre sykdommer. I gjennomgang av eksisterende forskning er det gjennomgående slik at pårørende opplever informasjon, veiledning og oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten som mangelfull.

Menonrapport coverbilde

Kommunale helse og omsorgsledere forventinger til pårørendeinnsats

Rapport

På oppdrag fra Pårørendealliansen har Menon Economics utarbeidet følgende rapport basert på spørreundersøeklse til alle norske kommuner: - Vår spørreundersøkelse til helse- og omsorgsledere i norske kommuner forteller oss at den kommunale helse- og omsorgstjenesten i varierende grad er kjent med pårørende¬veilederen og pårørendestrategien. Over en femtedel av de kommunale helse- og omsorgs¬tjenestene har heller ikke egne skriftlige retningslinjer og rutiner på plass for involvering av pårørende. Et flertall av helse- og omsorgslederne som har svart vurderer at de samarbeider godt med pårørende, samtidig som de anerkjenner at man burde samarbeide bedre og mer. Pårørendesamtaler, involvering av pårørende i brukerutvalg og pårørendegrupper nevnes som tiltak for å bedre samarbeidet.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!