Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Unge pårørende

Sørge for at unge pårørende 15-25 blir satt på dagsordenen med egne planer og tiltak.

ung mann

18 prosent av unge mellom 16 og 25 år er pårørende til noen med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet. Unge pårørende vurderer sin psykiske helse som nokså mye dårligere en ungdom generelt. De største negative konsekvensene er sosiale forhold, og unge pårørende opplever mye stress og dårlig samvittighet. De vurderer sjansene sine til å få et godt og lykkelig liv som dårligere enn ungdom flest.

Unge pårrørende må selv få definere hva de trenger av hjelp for egen del og til familien, for at de skal få hjelp til å leve gode liv og ikke sette eget liv på vent

Sitater fra pårørende

Se alle sitater

Å få flere lavterskeltilbud for unge voksne som sliter med å komme inn i studie/arbeidsliv. Og komme inn i nav-systemet og psykiatrien oppleves som et stort nederlag og som at “nå er livet over”, derfor er det mange unge voksne som sliter i det stille og som ikke får hjelp av andre enn sine pårørende. Det blir veldig tungt for de pårørende.

Å plukke opp barn som lever i slike situasjoner mye før, slik at oppvekst og etablering vil fungere for den enkelte. Man sklir ut ved siden av samfunnet sosialt, innenfor utdanning og relasjoner med andre, ved en slik situasjon. Det gagner ingen om pårørende også blir “syke” ved en belastning som avhengighet.

At man blir hørt av fastleger, legevakt, politi osv. Og at vi som pårørende blir avlastet på noen måter slik at vi ikke møter veggen selv og blir sykemeldt/ ufør osv.

Materiell og kunnskap

Se alt materiell
Menonrapport coverbilde

Kunnskapsoppsummering om forskning på pårørende i Norge

Rapport

Pårørendealliansen har engasjert Menon Economics til å gjennomføre en kunnskaps¬oppsummering om pårørende i Norge. Hovedformålet er å oppsummere hvilken forskning og kunnskap om pårørende i Norge som finnes og å peke på kunnskapshull. - En systematisk gjennomgang viser at vi finner at det er relativt lite forskning om pårørende i Norge på et samfunnsnivå. Kun 18 % av forskningen har et samfunnsperspektiv ! Det forskes også lite på kjønn, språk, kultur og utdanningsnivå blant pårørende. Det finnes relativt mye forskning på barn som pårørende og den negative opplevelsen av å være pårørende. Det forskes også mer på pårørende til personer med demens og psykiske lidelser enn andre sykdommer. I gjennomgang av eksisterende forskning er det gjennomgående slik at pårørende opplever informasjon, veiledning og oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten som mangelfull.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!