Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Pårørende bruker sykemelding for å kunne gjøre omsorgsarbeid

Debatt om den oversette tidsklemma
Den oversette tidsklemma - debatt 22.5 med Senter for seniorpolitikk, Oslo kommune, Pårørendealliansen, NHO og Nova

En ny undersøkelse viser at voksne barn tyr til sykemelding for å yte omsorg til egne foreldre.

-Dette er illegal bruk av sykemelding, hevder forskere fra NOVA.

-Dette bekrefter at det er på høy tid med en gjennomgang av mulighetene for permisjon ved omsorgsarbeid, sier Pårørendealliansen.

Sykelønn og egenmeldinger

6000 pårørende i alderen 35 til 67 år deltok i undersøkelsen.

De pårørende ble blant annet bedt om å svare på hvordan de løste det når de måtte være borte fra jobben for å hjelpe sine eldre foreldre.

 • Av de 6049 undersøkte var 80 prosent i arbeid.
 • Av de 80 prosentene hadde halvparten gitt en eller flere typer hjelp månedlig i løpet av det siste året
 • 4,5% av dem som var i arbeid og som ga omsorg hadde brukt betalte permisjonsdager for å hjelpe (gjennomsnittlig antall dager 3,4)
 • 3,2% hadde brukt ubetalt permisjon (gjennomsnittlig antall dager 4,8
 • 2,3% hadde brukt sykelønnsordningen (gjennomsnittlig antall dager 7,5) (i løpet av de siste 6 månedene).

Anslåtte dager

Forskerne tok utgangspunkt i disse tallene og ganget det med to for å få svarene for et helt år. Så ble det hentet ut statistikk fra SSB om antall i befolkningen i aldersgruppen 35 til 67 år som hadde begge foreldrene i live. Det var ca. 1,3 millioner.

- Det totale fraværet for å hjelpe gamle foreldre i 2022 var 624 000 dager. I dette tallet inngår betalte permisjonsdager, ubetalte permisjonsdager og sykefraværsdager. 38 prosent av de 624 000 dagene var sykefraværsdager, forteller Gautun som er førsteforfatter på artikkelen.

Gautun er forsker ved NOVA og OsloMet.Sammen med Christopher Bratt ved Høgskolen i Innlandet (HINN) har hun nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Social Science & Medicine. Article

Artikkelen bygger på funn fra studien Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet (CoWorkCare)

Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet (CoWorkCare) - OsloMet

Forskerne så på hvordan yrkesaktive i Norge tilpasser seg behovet for å yte omsorg til sine aldrende foreldre.

Mange tar seg fri

– Når befolkningen blir eldre, vil forventninger til yngre generasjoner om å yte omsorg til aldrende foreldre, og også jobbe mer, øke. For å forberede oss på det er det avgjørende å forstå hvordan arbeidstageren balanserer jobb og omsorg, sier Heidi Gautun.

Studien slår fast:

 1. Omsorg for eldre foreldre synes å ha liten påvirkning på den generelle deltakelsen i arbeidsstyrken i Norge.
 2. Yrkesaktive slutter ikke i jobben
 3. De reduserer heller ikke arbeidstiden
 4. Samtidig fant forskerne en klar økning i arbeidsfraværet blant dem som hjelper aldrende foreldre.

-Vi ser at mange tar seg fri fra jobben for å hjelpe gamle foreldre, sier Gautun.

Forskerne spurte hva slags fravær et dreide seg om, og ba deltagerne krysse av på:

 1. feriedager
 2. avspasering
 3. betalt permisjon
 4. ubetalt permisjon
 5. sykefravær

Svarene viste at et stort antall av fraværsdagene var sykelønnsdager som ble brukt til å hjelpe foreldre.

"-Bruk av sykepengedager for å yte omsorg utgjorde nesten 40% av det formelle fraværet, konkluderer Gautun.

-Feil å bruke egen helsetilstand

Dette bekymrer fagsjef i Pårørendealliansen, Anne-Grethe Terjesen. Hun sier det åpenbart er helt feil at pårørende må bruke egen helsetilstand som forklaring for å kunne ta seg av omsorgskrevende foreldre.

-Vi kan ikke ha et system som tvinger slitne pårørende til å sykmelde seg fordi belastningen blir for stor. Når vi vet at man i mye større grad legger opp til at eldre skal bo hjemme lengst mulig samtidig som det blir flere eldre og færre pårørende i fremtiden, må man tilpasse ordningene slik at de pårørende kan greie å stå i jobb og ikke bli syke, sier Terjesen.

Hun presiserer at det er på høy tid at med en gjennomgang av dagens praksis.

Sykmelding som sikkerhetsventil

Ifølge forskerne ser sykelønnsordningen ut til å fungere som en sikkerhetsventil for pårørende når omsorgspresset blir for stort. De påpeker at dette er en illegitim bruk av ordningen, samtidig kan bruken av sykepengeordningen forebygge at de som yter omsorg reduserer arbeidstiden eller pensjonerer seg.

-Sykelønnsordningen skal ifølge lovgivningen kun brukes når arbeidstakeren er syk. Men måten ordningen er utformet på gjør at det er mulig å bruke den til å stille opp for gamle foreldre, presiserer Gautun.

Misforhold

Hun mener funnene tyder på et misforhold mellom eksisterende formelle fraværsordninger og de reelle behovene arbeidstakerne har når de kommer i den fasen i livet at foreldrene trenger mer omsorg.

Forskerne mener det haster med å få på plass ordninger som kommer befolkningen i møte når det gjelder balansen mellom eget arbeid og omsorg for gamle foreldre.

Foreslår permisjonsordning for voksne barn

De forslår at det blir etablert en betalt kortidspermisjonsordning som likner den ordningen som finnes for foreldre med barn under 12 år.

-Flere i spørreundersøkelsen etterspør en slik ordning. En slik løsning kan forebygge uautorisert bruk av sykelønnsordningen og støtte en er bærekraftig arbeidslivs- og omsorgsbalanse, sier Gautun.

Nettopp dette tiltaket har vært en av Pårørendealliansen viktigste saker siden etablering.

Får feil diagnose

Pårørendealliansen har utarbeidet en Menonrapport som estimerte opp mot 800 millioner kroner i feilbruk av sykemeldinger.

Daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, mener dette er problematisk for både den pårørende, for legen og for samfunnet.

– Den pårørende blir ofte diagnostisert med en psykisk lidelse. Dette blir hengende ved både når forsikringer vurderes og hvis det blir aktuelt med en jobb som trenger sikkerhetsklarering, sier hun.

Pårørendealliansen er også bekymret over at mange «bruker» opp dager om man selv faktisk hadde trengt sykmelding.

Legene er klar over at diagnosen ikke «stemmer», og at den kan overprøves av NAV, men de har ingen andre «bokser» å tikke av i. For samfunnet så er det med på å uthule sykelønnsordningen for de som trenger den – de syke.

Glad for dokumentasjonen

Anita Vatland er glad for forskningen fra NOVA.

-Nå har vi forskning som dokumenterer at hva vi har påpekt stemmer! Pårørende benytter sykemelding i mangel av betalte ordninger. Det er forståelig, men beklagelig. De fleste av oss lever av lønn og har ikke råd til ubetalte permisjoner.

Vatland forventer nå at regjeringen tar grep, og gjennomgår velferds- og permisjonsordninger for pårørende.

Tiden er overmoden for å lage bedre løsninger for pårørende. Samfunnet ber om at pårørende stiller opp i økende grad for å bistå i utfordringene vi har som følge av den demografiske endringen vi har foran oss. Da må de også få noen tiltak så de ikke må ta regningen for dette selv, sier daglig leder, Anita Vatland.

Tekst: Tine Dommerud

Har du tips til sak om dette temaet ? Kontakt tine@parorendealliansen.no

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!