Hopp til hovedinnhold

Pårørendealliansen

Politikk før påske - oppfølging av Stortingsvedtak

Å følge opp politiske vedtak fra Stortinget er viktig.

Derfor fikk vi gjennomført 2 møter før påske hvor vi følger opp Stortingsvedtaket om å be rejgjeringen gjennomgå velferds og permisjonsordninger for pårørende som er i arbeid.

Du kan lese hva dette dreier seg om her : En seier for alle pårørende!

Møte på Stortinget

Det første møtet var med leder av Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget Freddy Andrê Øvstegård fra SV og politisk rådgiver . I møtet tok vi opp vedtaket som er gjort og understreket hva som bør jobbes med. Våre innspill går på

  • omsorgsdager dekket med lønn som er likt for alle (ikke bare i tariffavtale for noen)
  • vurdering av varighet og frekvens Pleiepenger livets sluttfase 60 dager
  • kompensasjonsordning for lønn for pårørende som må ta fri fra jobb i forbindelse med hjemmesykehus eller hjemmebehandling for personer over 18 år

Vi møtte en svært lydhør komitèleder som ønsker beskjed om hvordan Arbeids og inkluderingsdepartementet følger opp dette. Det skal han få!

Møte med Arbeids og Inkluderingsdepartementet

I forbindelse med vedtaket hadde vi bedt om møte med politisk ledelse i departementet og møtte statssekretær Ellen Bakken.

Vi gav henne bakgrunnen for at dette er en viktig sak - for alle som er eller blir pårørende, for partene i arbeidslivet og for å sikre at gode ordninger som eks sykelønn ikke blir det som er løsningen for de som kommer i en pårørenderolle og skal stå i jobb.

Våre mange rapporter viser at dette skjer, i mangel av permisjonsordninger som sikrer inntekt og arbeidstilknytning . I likhet med møtet på Stortinget fortalte vi om de viktigste endringene som må skje i en slik gjennomgang. Lik pårørendepolitikk bør være viktig for denne regjeringen!

Statssekretæren fortalte at arbeidet var igang. Vår forventning er at dette blir et parts-samarbeid, hvor arbeidslivets parter og involverte organisasjoner som oss og andre får bidra med sine innspill!

Nå gjelder det å følge med og følge opp!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få de viktigste nyhetene og oppdateringene i din innboks

Følg oss i sosiale medier!